Een reis door de tijd: 70 jaar Topos, verleden en toekomst

Een reis door de tijd: 70 jaar Topos, verleden en toekomst

Topos is jarig! Het bureau dat zich richt op stedenbouw, architectuur en bouwkunde viert dit jaar zijn 70e verjaardag. In deze blog vertelt Yasser Hassan, architect, stedenbouwkundige en partner bij Topos, hoe het bureau is uitgegroeid van een klein, traditioneel architecten- en ingenieursbureau naar een breed georganiseerd bedrijf met een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers, projectmanagers en bouwkundigen. Natuurlijk werpt hij ook een blik op de toekomst.

Integrale oplossingen

Topos heeft zich in de afgelopen zeven decennia enorm ontwikkeld. Wat in 1953 begon als traditioneel architecten- en ingenieursbureau gerund door Bas Treffers, is uitgegroeid tot een breed georganiseerd en modern bedrijf met een multidisciplinaire aanpak en een specialisatie in gezondheidszorgprojecten, woningbouw, sport- en onderwijsprojecten en duurzame architectuur. Het was vanaf dag één de visie van Treffers om gebouwen op integrale wijze te benaderen en zo maximale waarde toe te voegen aan de maatschappij. Nu, zeventig jaar later, is het bedenken van integrale oplossingen nog steeds waar we in uitblinken. Een mooi voorbeeld daarvan waar we heel trots op zijn, is het Scala College in Alphen aan den Rijn. Dit project omvat de nieuwbouw van een middelbare school met een oppervlakte van 12.000 m2, daarbij hebben we een groot deel van het bestaande gebouw gebruikt als ‘donorskelet’ voor de nieuwe school. Ons team is verantwoordelijk voor zowel het stedenbouwkundig advies, het architectonisch ontwerp als de bouwkundige uitwerking en het toezicht op de bouw. Het project heeft als doel om een duurzaam, toekomstbestendig en inspirerend gebouw te realiseren dat aansluit bij de onderwijsvisie en de identiteit van de school.

Traditie ontmoet innovatie

In de snel veranderende wereld van vandaag de dag is aanpassingsvermogen cruciaal. Daarbij vertrouwen we op onze jarenlang zorgvuldig opgebouwde expertise. Wij brengen traditie en innovatie samen door onze degelijke kennis van de bouw te koppelen aan het gebruik van de nieuwste technologieën, zoals Bouw Informatie Modellen (BIM) voor 3D-modellering en informatiebeheer. Om in te spelen op de voortdurende ontwikkelingen in onze branche, maken we gebruik van de meest actuele software en technologieën, waarmee we waardevolle informatie aan onze ontwerpen toe kunnen voegen. Wat mij betreft is Topos een schoolvoorbeeld van het feit dat traditie en innovatie niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist kunnen versterken.

Duurzaamheidswiel

Het is eenvoudig om te beweren dat je duurzaam en innovatief bent, het is iets anders om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Zo hebben we onlangs het duurzaamheidswiel ontwikkeld. Dit instrument is ontworpen om in de vroege fasen van een project, samen met de klant, aan het begin van een project hun duurzaamheidsambities concreet te maken. Het duurzaamheidswiel bevat vier verschillende onderdelen – energie, materialen, ecologie en samenleving – die verder zijn opgesplitst in subonderdelen. Het doel van dit wiel is om innovatie en duurzaamheid te stimuleren. In een wereld waar iedereen claimt duurzaam te zijn, zien we het als onze verantwoordelijkheid om met onze opdrachtgevers in gesprek te gaan en hen de tools te bieden om deze ambities meetbaar en concreet te maken.

‘Imagine Tomorrow’

Ook onze lijfspreuk ‘Imagine Tomorrow’ houdt ons wat dat betreft scherp. Het dwingt ons om constant op meerdere vlakken te innoveren. Zowel in technische zin – de manier waarop we bouwen – als op sociale aspecten. Een goed voorbeeld is het plan ‘Cascade’. Dit plan verenigt duurzaamheid en een divers woningaanbod met een nadruk op sociale cohesie en menselijke interactie. De ruimtelijke indeling is ontworpen om ontmoetingen en gemeenschapsvorming te stimuleren, terwijl de bouwtechnieken en groene ruimten de technische innovatie weerspiegelen. Het is een concrete illustratie van hoe we de toekomst van stedenbouw zien: een synergie van technische uitmuntendheid en sociaal bewustzijn.

Een team met een visie

Stedenbouwkundige vraagstukken zijn complex en vereisen een multidisciplinaire aanpak. Met ons team van stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers, projectmanagers en bouwkundigen kunnen we ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Op deze manier kunnen we uitgebreide en geïntegreerde oplossingen ontwikkelen voor de meest complexe uitdagingen. Opdrachtgevers kunnen het gehele bouwproject van initiatief tot oplevering met een gerust hart aan ons overlaten. De bouwwereld van vandaag de dag is zeer complex en kennis over de gehele linie is onmisbaar om projecten succesvol af te kunnen ronden.

Optimale combinatie van duurzaamheid, efficiëntie en klantgerichtheid

Dankzij nieuwe technologieën, zoals BIM, kunnen we onze 3D-modellen voor bouwprojecten verrijken met waardevolle informatie. Dit stelt ons in staat om onze ontwerpen te optimaliseren, wat uiteindelijk bijdraagt aan een duurzame, efficiënte en klantgerichte bouw door betere planning en beheer. Daarnaast delen we onze kennis over duurzame innovatie graag met onze opdrachtgevers. In projecten zoals Juf Nienke IJburg Amsterdam hebben we waardevolle ervaring opgedaan met houtbouw, een aanzienlijk duurzamer bouwmateriaal. In andere initiatieven, zoals het project van Integraal Kindcentrum De Twijn in Alblasserdam, hebben we samen met basisschool De Twijn, diverse groepen kinderopvang en buitenschoolse opvang, personeel en de kinderen en hun ouders, een plan gemaakt om te komen tot het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw, waarin bewegen centraal staat. Het resultaat is een plan dat breed gedragen wordt door alle partijen en dat bijdraagt aan een kindcentrum dat werkt volgens de visie bewegend ontwikkelen.

Toekomstvisie van Topos: groei en een bredere focus

De toekomstplannen van Topos richten zich op de uitbreiding van ons team en een vergroting van onze expertise op het gebied van stedenbouw, naast onze huidige focus op architectuur en bouwkunde. Met onze lijfspreuk ‘Imagine Tomorrow’ blijven we onze opdrachtgevers bijstaan en adviseren over ruimtelijke vraagstukken, altijd met een sterke nadruk op toekomstbestendige oplossingen en ontwerpen.

Meer weten?

Geïnspireerd geraakt door onze zeventigjarige Topos-reis? Wij nodigen je uit om samen met ons te werken aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. Benieuwd hoe dat eruit kan zien? Op 29 februari vieren we ons jubileum in het Scala College in Alphen aan den Rijn, dan kun je ervaren hoe we samen ‘Tomorrow’ kunnen vormgeven! Neem contact met ons op, we leren je graag kennen.

Wel geïnspireerd, nog geen concreet vraagstuk? Volg onze LinkedIn-pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Gerelateerde artikelen


De Bouwacademie, visitekaartje voor bouwtechniekonderwijs

In opdracht van de Stichting Bevordering Vakopleiding Bouwbedrijven heeft Topos een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van de Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek. Het wordt een visitekaartje voor het bouwtechnisch onderwijs. De bouwsector staat te springen om vakmensen. De laatste jaren is het werven, opleiden en behouden van goed gekwalificeerd personeel...

Lees meer

Fit for the future

Raephorst ‘Serviced Apartments’ ligt aan de rand van het dorp Wassenaar. In het vijf woonlagen tellende gebouw bevinden zich duurzame, moderne en stijlvolle huurappartementen. Huurders kunnen gebruikmaken van tal van voorzieningen. Tot voor kort was Raephorst, dat toen nog Zomerland heette, een verouderde, traditionele serviceflat. De...

Lees meer

Kopersbegeleiding Houthaven via BIM server

In de Amsterdamse Houthaven wordt het prachtige nieuwbouwproject Pier2 ontwikkeld. Er worden in totaal 130 eengezinswoningen van 4 of 5 verdiepingen gebouwd. Momenteel is fase 3 in verkoop; 58 woningen met een ondergrondse parkeervoorziening welke rechtstreeks vanuit woning bereikbaar is. De Houthaven...

Lees meer