Verscholen achter het groen langs de Rijksstraatweg in Wassenaar staat Zomerland. Het complex uit de jaren ’70 kan gekenmerkt worden als serviceflat zoals er velen zijn. Het bestuur van Stichting Zomerland heeft echter een visie waarin het gebouw klaar moet worden gemaakt voor de toekomst. Weg met het stoffige karakter, beperkt aanbod in type appartementen en het weinig duurzame karakter van het gebouw. In de visie van het bestuur wordt Zomerland een duurzaam en aantrekkelijk wooncomplex met uitstekende voorzieningen in een prachtige omgeving waar je graag wilt wonen. In 2015 is de planontwikkeling gestart in samenwerking met De Vries en Verburg, De Vries Konstruktieburo en installatieadviesbureau M3E.

Op maandagmiddag 17 juli 2017 werd de aannemingsovereenkomst met De Vries en Verburg getekend door het bestuur van Stichting Zomerland. In de praktijk betekent het dat vanaf 1 september de bouw aanvangt. De revitalisatie zal in 2 fasen plaats gaan vinden en begin 2019 zijn afgerond. Het bakstenen complex zal daarbij transformeren in een duurzaam gebouw waarbij een genuanceerd gekleurde natuurlei de nieuwe uitstraling van het complex gaat bepalen. Door samenvoeging van diverse appartementen krijgt het aanbod een grotere diversiteit. De nieuwe goed geïsoleerde gevels en nieuwe installaties dragen bij aan verantwoord energiegebruik en maken Zomerland klaar voor de toekomst.

Zomerland Wassenaar - Topos