In de wijk Voorhof in Leiderdorp waren de basisscholen ‘De Hasselbraam’ en ‘Regenboog’ samen met kinderopvangorganisatie Stichting FloreoKids, gehuisvest in een verouderde systeemschool uit de jaren ’70. Zowel het interieur als het exterieur van het verzamelcomplex maakte een sleetse indruk. Door veranderende leerlingenaantallen en onderwijssystemen hebben alle partijen behoefte aan een aangepaste oppervlaktebehoefte en herindeling van de verschillende ruimten zodat het gebouw weer past als een jas en een multifunctioneel karakter krijgt. In april 2016 won Topos de meervoudig onderhandse aanbesteding welke door de gemeente was uitgeschreven. Planning was om schooljaar 2017-2018 in de gerevitaliseerde huisvesting het schooljaar te beginnen. In april 2016 werd daarom direct een start met het ontwerp gemaakt. In het ontwerp wordt de complete afwerking van de bestaande buitengevels gestript en vervangen door nieuw metselwerk en duurzame geveldelen van Siberisch Larix. Van binnen wordt de ruimte indeling van het gebouw met name aangepast in het centrale deel. Hier krijgen de beide scholen gezamenlijk een multifunctioneel speellokaal met mobiele panelenwanden naar de eigen aula’s. In oktober 2016 werd de omgevingsvergunning aangevraagd en in januari 2017 is het plan aanbesteed. Aannemer Thunnissen Onderhoud is inmiddels volop bezig aan de transformatie van het lelijke eendje in de buurt tot een prachtig multifunctioneel schoolcomplex. De planning is dat de het gerevitaliseerde gebouw aan het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen kan gaan worden.

Julianahof Den Hoorn - Topos