Transformatie zwembad tot Technasium Da Vinci College Leiden

Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
Opdrachtgever
Da Vinci College
Omvang
Transformatie zwembadruimte 330 m2 bvo
Architect
Kees Jongelie
Realisatie
2022
Locatie
Kagerstraat 7, Leiden

In het technasium van het Da Vinci College in Leiden werken leerlingen aan reële projecten met een technisch karakter. Het is populair en het aantal leerlingen neemt al een aantal jaar toe. Het technasium is ondergebracht in de gymzaal, die Topos eerder transformeerde tot Technasium 1.0. Er was behoefte aan meer ruimte en zo ontstond het plan om het vroegere Zweilandbad, dat onder Technasium 1.0 ligt, eraan toe te voegen. Deze ruimte werd al lang niet meer gebruikt als zwembad, en was omgebouwd tot een fitnessruimte.

Vanaf het eerste moment was er een sterke wens was om zo circulair mogelijk te werk te gaan. Dat is gelukt door onder andere al het tegelwerk te behouden, aanwezige beschadigingen te accepteren en afvoergoten te laten zien. De bestaande houten vloer en balken zijn gedemonteerd en hergebruikt bij de nieuwe verdiepte vloer. Zo is materiaal bespaart en zijn emissies tot een minimum beperkt. Een duurzame en economische aanpak.

Streven was om het zwembadgevoel een plek te geven in het nieuwe ontwerp. Dat is gelukt met het tegelwerk en een kleine doorkijk in de nieuwe vloer, naar de bodem van het oude zwembad. Als kinderen op de rand zitten, zien ze achter zich de tegeltjes van het zwembad. Het is dan ook leuk om te horen dat kinderen daadwerkelijk zeggen dat ze ‘les hebben in het zwembad’.

  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos
  • Technasium 2.0 Da Vinci College Leiden - Topos

Gerelateerde Projecten


Gedeeltelijke transformatie College De Populier Den Haag

Revitalisatie Bovenover Lelystad - Topos

Revitalisering Bovenover Lelystad