Transformatie tot Technasium Da Vinci College Leiden

gebouwrevitalisatie - Topos
Opdrachtgever
Da Vinci College Leiden
Omvang
Transformatie 700 m2 bestaande gymzaal met kleedruimten
Architect
Mariëlle van Ooi
Realisatie
2015
Locatie
Kagerstraat 7, Leiden

Het Da Vinci College heeft ons in 2013 gevraagd een plan te maken voor de uitbreiding van de locatie Kagerstraat. Onderdeel van het totale plan was een onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande gymzaal en bijbehorende kleedruimten te transformeren tot technasium werkplaats.
In een technasium werken leerlingen aan opdrachten die betrekking hebben op vraagstukken die spelen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. De leerlingen doen technische en wetenschappelijke kennis op. Bovendien leren ze plannen en organiseren, samenwerken, proces- en productgericht werken, creativiteit ontwikkelen, doorzetten en nog veel meer. Aan het einde van ieder project presenteren de leerlingen de onderzoeksresultaten en ontwerpen aan de opdrachtgevers.
Om deze nieuwe functie ook van buitenaf goed zichtbaar te maken zijn in de bestaande gymzaal gevel extra kozijnen geplaatst. De oorspronkelijke gymzaalvloer heeft de functie ‘atelier’ gekregen, een plek voor o.a. ontwerpen, ICT, tekenen en het bouwen en assembleren van werkstukken. Om de flexibiliteit en vrije indeelbaarheid in de toekomst te kunnen waarborgen is deze ruimte vrij gehouden van obstakels. Een andere belangrijke functie binnen een technasium is de ‘denktank’, een plek waar nieuwe ideeën bedacht worden en waar gebrainstormd wordt. Deze ruimte is als nieuwe vloer in de ruimte opgehangen aan het bestaande dak. Hiermee wordt optimaal gebruikt gemaakt van de aanwezige hoge ruimte van de voormalige gymzaal. De bouw van het eerste technasium in de Leidse regio is uitgevoerd door Blanksma Bouw uit Alphen aan den Rijn. De bouw startte in augustus 2014 en werd eind 2014 afgerond.

Gerelateerde Projecten


Transformatie verenigingsverzamelgebouw Wereldwijd Waddinxveen

Renovatie entrees woningbouwcomplexen Spijkenisse