Renovatie entrees woningbouwcomplexen Spijkenisse

Opdrachtgever
Woningstichting de Leeuw van Putten
Omvang
Renovatie 15 portieken van verschillende wooncomplexen
Architect
Sander Kreijns
Realisatie
2008-2015
Locatie
Diverse wijken Spijkenisse

Als onderdeel van grootschalige wijkgerichte verbeteringen heeft Topos ideeën ontwikkeld voor het afsluiting en renovatie van de verschillende portieken in diverse wijken uit de jaren ‘70 en ‘80. Entrees van complexen zijn onder andere gerenoveerd in de wijk Gildenwijk, gebouwd in de jaren ‘80. De wijk ligt naast het centrum, in de nabijheid van een metrostation. In de wijk zijn zowel gezinswoningen als gestapelde woningen gebouwd met een grote vermenging van huur- en koopwoningen. Er was veel overlast en vervuiling in de wijk, met name in de open portieken van de gestapelde woningen. Bij de renovaties moest rekening gehouden worden met de aanwezigheid van kabels en leidingen, vandaalbestendigheid en de beperkte uitbouw mogelijkheden. Het afsluiten van de portieken is gefaseerd uitgevoerd, afhankelijk van de overeenstemming tussen de individuele eigenaren in het complex en de woningstichting. De eerste afsluitingen zijn gerealiseerd in 2008. De laatste portiekafsluitingen zijn naar verwachting in 2016.

  • Renovatie entrees woningbouwcomplexen Spijkenisse
  • Renovatie entree's Spijkenisse - Topos
  • Renovatie entree's Spijkenisse - Topos
  • Renovatie entree's Spijkenisse - Topos
  • Renovatie entree's Spijkenisse - Topos
  • Renovatie appartementen entree's - Topos

Gerelateerde Projecten


Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos

Renovatie en nieuwbouw Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest

Gevelrenovatie Acaciaplein Gouda - Topos

Gevelrenovatie Acaciaplein complex Gouda