Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Startpunt Maassluis

Opdrachtgever
Gemeente Maassluis
Omvang
Nieuwbouw 16 klassige basisschool, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gymzaal en Centrum voor Jeugd en Gezin
Architect
Kees Jongelie en Suzana Lopes da Silva
Locatie
Vincent van Goghlaan

In dit concept voor een multifunctionele accommodatie wordt letterlijk zichtbaar dat er verschillende functies onder één dak zijn gebracht. Het grote gewelfde grasdak spant zich luchtig over de verschillende volumes. Het groene dak is de ‘vijfde gevel’, waar de omwonenden op kijken. De opgetilde gymzaal is nadrukkelijk zichtbaar en markeert de hoofdentree. De locatie wordt aan vier zijden begrensd door gestapelde woningbouw. De verschillende speelterreinen liggen rondom het gebouw en hebben ieder een eigen sfeer. Sommige pleinen kunnen vanuit de groepsruimten bereikt worden. Het gebouw is specifiek voor deze gebruikers ontworpen. Toch is er sprake van een flexibel gebouw, door zoveel mogelijk uit te gaan van vrij indeelbare ruimtes, die makkelijk apart naast elkaar kunnen worden gebruikt. De verschillende gebruikers van de multifunctionele accommodatie Maassluis-Oost zijn een basisschool van zestien groepen, een gymzaal, een welzijnsvoorziening, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, de thuiszorg en de Centrum voor Jeugd en Gezin. Ten opzichte van deze bestaande bebouwing is het ontwerp autonoom vormgegeven. De vorm is eigenzinnig en maakt zich los van zijn omgeving. De ruimtelijkheid van de plek komt goed tot zijn recht. Vanuit de oosthoek wordt het terrein ontsloten. Hier ligt ook een parkeerterrein met een goede ‘kiss & ride’ strook, zodat het halen en brengen weinig overlast geeft voor de omliggende woningen. Diagonaal is er zicht op de ingang van het gebouw en de andere hoek van het terrein waar de groenstrook ligt. De speelruimte voor de bovenbouw is meer open van karakter en sluit aan op een bestaand speelgebied. Het grote gewelfde dak lijkt over de verschillende ruimtes te zijn gelegd, maar er amper op te rusten. Het is de vliesgevel die het dak verbindt met de onderliggende bouwdelen. De gevel is gevuld met diverse glassoorten, variërend van helder tot mat, van zonwerend tot gesloten of spiegelend. Daarnaast worden ook dichte panelen ingevoegd. Zo ontstaat een dynamische gevel, die zich afhankelijk van het weer verschillend zal tonen. Door de wisselende hoogte van het dak ontstaan veel in hoogte variërende ruimtes. Bij de onderbouw van de school is de hoogte benut om entresols aan de lokalen toe te voegen. Verschillende vides zorgen voor een sterke relatie tussen de beide verdiepingen.

  • Multifunctionele accommodatie Startpunt Maassluis - Topos

Gerelateerde Projecten


St. Franciscusschool Bennebroek - Topos

Nieuwbouw De Franciscus Bennebroek

Nieuwbouw multifunctionele accommodatie Oranjehof Langbroek