Zorg

Vergrijzing neemt toe en daarmee ook de vraag naar woonzorg. Sinds de oprichting in 1953 werkt Topos aan projecten voor zorginstellingen. Hierbij is het vinden van een juiste balans tussen een fijne woonomgeving en het betaalbaar houden van de zorg heel belangrijk. Voor het ontwerp verplaatsen we ons in de bewoner en in de zorginstelling. Zo heeft Topos bijvoorbeeld een tijdje meegedraaid bij zorgorganisatie Eckartdal. Dit gaf ons een goed beeld van het werkritme, de efficiency en de behoeften van de organisatie. Met deze informatie gingen we aan de slag met een ontwerp dat meerwaarde biedt voor zowel de bewoners als het personeel. Door flexibiliteit toe te voegen, zijn veranderende woon- en/of zorgwensen in de toekomst makkelijk te verwezenlijken. We streven naar een prettige woonruimte voor bewoners, maar zorgen ook voor een groene omgeving van de zorginstelling die aantrekkelijk is voor het personeel en de mantelzorgers.

 

 

Wilt u meer weten over Zorg

Neem dan een kijkje bij ons project Nieuwbouw woongroepen Eckartdal Eindhoven, of neem contact op met ir. Kees Jongelie.

ir. Kees Jongelie

Architect, partner
Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos

Nieuwbouw woongroepen Eckartdal Eindhoven