Nieuwbouw woongroepen Eckartdal Eindhoven

Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
Opdrachtgever
Lunet Zorg Eindhoven
Omvang
Nieuwbouw 10 tijdelijke lokalen voor wijk Triangel in Waddinxveen
Architect
Sander Kreijns
Realisatie
2013
Locatie
Nuenenseweg 1, Eindhoven

Op het monumentale landgoed Eckartdal wonen geestelijk en lichamelijk beperkten in een groene parkachtige omgeving, waar wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding, scholing, vorming en beweging centraal staan. Instellingenterrein Eckartdal kent al een lange geschiedenis. In 1937 is er door de Broeders van de H. Norbertus een leef- en woongemeenschap voor mannelijke patiënten met een verstandelijke beperking begonnen. Nadat de broeders zich in 1980 terugtrokken, nam Stichting Eckartdal de verzorging over. Vanaf 2006 valt de locatie onder Lunet zorg.

Door Topos werd in 2009 de opdracht verworven voor de vernieuwbouw van een groot gedeelte van de woongebouwen op de locatie. Opgave was de nieuwe bebouwing te ontwerpen binnen het bestemmingsplan, gebaseerd op een stedenbouwkundig plan waarin wonen in een park in combinatie met nieuwe zichtlijnen richting het oorspronkelijke kasteel op de locatie, centraal staan. Lunet zorg wilde voor de verstandelijk beperkte bewoners woongroepen realiseren. Omdat op Eckartdal mensen wonen met een grote diversiteit aan beperkingen, was de doelstelling woongroepen te ontwerpen welke flexibel indeelbaar zijn en daarmee in te richten voor verschillende doelgroepen.

In een interactief ontwerpproces met projectmanager Van Aarle De Laat en leidinggevenden en bestuurders van Lunet zorg, zijn voor iedere doelgroep paviljoens voor twee of meer woongroepen ontworpen gebaseerd op hetzelfde basismodel. Op deze wijze kunnen in de toekomst, als de samenstelling van het type bewoners verandert, ook de paviljoens geschikt worden gemaakt voor de nieuwe bewoners.

De paviljoens liggen rondom vrij op de locatie, zijn voorzien van eigen tuinen en terrassen en vertonen grote verwantschap met elkaar waardoor een rustig beeld ontstaat in de zeer groene omgeving. Dakvorm, goten, metselwerk en raamkaders vormen de rode draad welke de gevarieerde bebouwing bindt. Een nieuw padenpatroon scheidt het gemotoriseerde verkeer (voor facilitaire diensten) van de voetgangers. De wandelpaden kronkelen zich langs de nieuwe paviljoens richting het hart van de locatie met centrale voorzieningen in de Herberg en naar het oorspronkelijke kasteel, welke na renovatie eveneens in gebruik is genomen als woonlocatie.

 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos
 • Herontwikkeling instellingenterrein Eckartdal Eindhoven - Topos

Gerelateerde Projecten


Renovatie Ewoud en Elisabeth Gasthuis - Topos

Renovatie Ewoud en Elisabeth Gasthuis Wijk bij Duurstede

Uitbreiding Ewoud en Elisabeth Gasthuis Wijk bij Duurstede - Topos

Uitbreiding Ewoud en Elisabeth Gasthuis Wijk bij Duurstede