BIM opleidingsniveau in de lift

Op 10 oktober 2017 wordt, door BIMregister en de Bouw Informatie Raad, de ‘BIM onderwijsdag’ georganiseerd. Hier ontmoeten bedrijven, studenten en onderwijzend Nederland elkaar om te werken aan een betere instroom van studenten naar het bedrijfsleven.

Het heeft lang geduurd voordat de eerste studenten met enige BIM bagage van de opleidingen af kwamen. Gelukkig zien we afgelopen jaren dat veel opleidingen serieuze stappen maken om BIM op een goede manier te integreren in de curricula en constateren we dat instromers inmiddels BIM gerelateerd onderwijs hebben genoten en daardoor eerder een goede bijdrage kunnen leveren aan de uitwerking van onze projecten. De verschillen tussen de opleidingen zijn echter behoorlijk en de behoefte vanuit het bedrijfsleven voor hoog gekwalificeerde BIM engineers is groot. Het verhogen van het BIM niveau en het verkleinen van de verschillen tussen de verschillende opleidingen zijn belangrijke stappen om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de praktijk. Het bedrijfsleven zal daarvoor ook concreet moeten aangeven welke behoeften er zijn. De BIM onderwijsdag is een uitgelezen mogelijkheid hiervoor.

BIM in de praktijk

Uiteraard is het van belang dat studenten met de software leren werken en daar zoveel mogelijk ‘vlieguren’ mee maken. De focus moet daarbij liggen op een correcte bouwtechnische uitwerking, een mooi 3D plaatje wil nog niets zeggen over de kwaliteit van de bouwtechnische oplossingen. Modelleren op een wijze die overeenkomt met de manier waarop er gebouwd wordt is belangrijk om te komen tot goede bouwtechnische oplossingen die 3D en qua bouwlogistiek uitvoerbaar zijn.

Een goed bouwtechnisch model is een goede basis, maar als andere partijen er niets mee kunnen heeft het weinig toegevoegde waarde. BIM is integraal samenwerken en dat vraagt goed uitwisselbare modellen. Modellen die voldoen aan de belangrijkste standaarden en goed, middels IFC, uitgewisseld kunnen worden zonder dat er informatie verloren gaat. Daarnaast vormt het samenbrengen van verschillende (aspect)modellen en het controleren (clashen) van het geïntegreerde (coördinatie)model een belangrijk onderdeel van een BIM proces. Kennis van de belangrijkste standaarden, de eisen die uitwisselen aan het modelleren stelt en het leren omgaan met coördinatie-software is daarbij erg belangrijk.

Het BIM proces

Het kunnen opstellen van een bouwtechnisch correct en goed uitwisselbaar model is dus essentieel, maar echt participeren in een BIM proces vraagt ook andere vaardigheden. De procesmatige kant van integraal werken en het informatiemanagement dat daarbij komt kijken wordt soms onderbelicht. Bij een BIM proces is samenwerken nog essentiëler dan in een traditioneel proces. Er moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt over het doel van het model en de wijze van samenwerken. Iedere partij moet zich steeds afvragen wat heb ik van iemand nodig en in welke mate beïnvloeden mijn werkzaamheden een ander. Wie modelleert wat, in welke fase, op welk detailniveau, met welk doel, hoe wordt deze informatie uitgewisseld en welke eisen stellen databases waarmee gekoppeld moet worden? Vragen die vooraf besproken moeten worden en de basis vormen van een project specifiek BIM protocol. Uiteindelijk gaat het om informatiemanagement. Dit vergt inzicht in de processen, informaticakennis (programmeren) en goede communicatieve vaardigheden.

BIM basisniveau

Een BIM basisniveau zou wellicht kunnen bestaan uit een aantal niveaus, zoals modelleren, coördineren en managen van informatie. Alle drie deze aandachtsgebieden zouden wat ons betreft aan bod moeten komen in de curricula, zodat studenten kennis maken met BIM in brede zin!

Hiernaast zou er ruimte moeten zijn voor onderzoek en innovatie. We moeten niet alles voorschrijven, maar ruimte bieden om nieuwe ontwikkelingen, zoals virtual en augmented reality, op te pakken en verder te brengen. Studenten die gemakkelijk kunnen invoegen in een BIM proces en daarbij nieuwe ontwikkelingen en ideeën kunnen inbrengen zijn zeer waardevol. We hopen dat de BIM onderwijsdag het onderwijs en het bedrijfsleven nader tot elkaar brengt en we samen tot verrassende resultaten kunnen komen!

Gerelateerde artikelen


Samen merkbaar sterker!

Samen sta je sterker dan alleen. Met dat idee is een aantal architectenbureaus in de regio Rotterdam een samenwerking aangegaan. Onder de naam RIO (Randstedelijk Integraal Ontwerpcollectief) delen ze kennis, wisselen ze personeel uit en doen ze onderzoek. En het werkt, constateren ze, nu zo’n twee...

Lees meer

Topos bij RTL Z

Wat kan Topos met Virtual Reality en BIM voor u betekenen? Zondag 24 februari  was hierover een item te zien in het televisieprogramma ‘De Barometer’ bij RTL Z. Kijk hier het item terug.

Lees meer

Opening Kindcentrum Voorhof na volledige make-over

Opening Kindcentrum Voorhof na volledige make-over Na een kort en intensief traject, zowel in de ontwerpfase als in de bouwvoorbereidingsfase en de bouw, werd vrijdag 27 oktober Kindcentrum De Voorhof in Leiderdorp feestelijk geopend. In opdracht van de gemeente werkte Topos een plan uit voor...

Lees meer