Nieuwbouw appartementencomplex Julianahof Den Hoorn

Julianahof Den Hoorn - Topos
Opdrachtgever
Wonen Midden Delfland
Omvang
21 levensloop bestendige appartementen
Architect
Ronald de Rooij
Realisatie
2018
Locatie
Looksingel 22-62

In de oude dorpskern van Den Hoorn (Gemeente Midden Delfland) is een appartementencomplex met 21 levensloop bestendige appartementen voor 55-plussers gerealiseerd. De beperkte locatie waar voorheen de Julianaschool stond is een in het oog springende plek in het dorp. Om een gedragen plan te realiseren vond intensief overleg plaats met opdrachtgever,  gemeente en omwonenden. Zowel de buurt als de gemeente had behoefte aan een plan met traditionele architectuur en een zekere hang naar de historie.
Stedenbouwkundig was het volgen van de rooilijnen in twee lagen met een kap de grote wens. Er is voor gekozen de appartementen zoveel mogelijk naar het water en de zon te richten. Het complex is met het oranje pannendak en bijzonder gedetailleerd metselwerk fraai ingepast in het dorpse centrum van Den Hoorn. De met glas overkapte bovenste galerij is voorzien van PV-glaspanelen welke bijdragen aan de energievoorziening voor publieke ruimten en de lift. De glaspanelen dragen bij aan lagere servicekosten voor de bewoners en een duurzame uitstraling van het complex.

 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos
 • Julianahof Den Hoorn - Topos

Gerelateerde Projecten


Nieuwbouw woningen Burgemeesterswijk Maassluis - Topos

Nieuwbouw Burgemeesterswijk Maassluis

Uitbreidingswijk