meer bewegen in schoolomgeving

De basis voor een leven lang bewegen

Topos-De-basis-voor-een-leven-lang-bewegen-1

Uit recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat basisschoolleerlingen in Nederland steeds minder goed presteren tijdens de gymles. Ze kunnen minder goed touwzwaaien, mikken op een basket en gooien met een bal. Ook zijn steeds meer kinderen te dik. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus de PO-Raad. Bewegen is immers belangrijk voor de gezondheid en de prestaties van kinderen. En als kinderen jong met bewegen beginnen, profiteren ze daar hun hele leven van.

Werk aan de winkel

Het is een probleem dat in veel meer landen speelt. Veel scholen zien inmiddels wel in dat er werk aan de winkel is en ze besteden dan ook steeds vaker aandacht aan een actieve leefstijl. Zo worden schoolpleinen uitdagender gemaakt, waardoor kinderen getriggerd worden om te gaan bewegen. Maar de inrichting van het schoolgebouw zelf wordt nog vaak vergeten. Terwijl juist daar volop kansen liggen, vinden we bij Topos. Want ook de binnenruimtes van een school kunnen zodanig worden vormgegeven en ingericht dat ze kinderen uitdagen om in beweging te komen.

45 minuten bewegen per dag

Scholen in Denemarken lopen wat betreft voorop. In Denemarken is een aantal jaar geleden een grote onderwijshervorming doorgevoerd, waarbij onder andere is voorgeschreven dat leerlingen minimaal 45 minuten per dag moeten bewegen – naast de reguliere gymlessen. Inmiddels zijn buitenspelen en bewegen in Denemarken veel meer geïntegreerd in het onderwijs.

Actie

In Nederland zijn we nog niet zover, maar de resultaten uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs vragen wel om actie. Probleem voor veel scholen is dat ze al zoveel op hun bordje hebben liggen. Bovendien heeft slechts de helft van de Nederlandse basisscholen een LO-docent in dienst. Daar komt bij dat het vooral belangrijk is dat kinderen gedurende de hele week blijven bewegen, en niet alleen tijdens een uurtje gym.

Andere blik

Een andere blik op wat het gebouw daarvoor aan mogelijkheden biedt, helpt dan. Dit vraagt namelijk geen extra inspanning van het onderwijzend personeel; de inrichting van het gebouw daagt de kinderen uit. Hierdoor zullen ze zich als vanzelf beter motorisch ontwikkelen.

Inspirerende voorbeelden

Gelukkig willen kinderen van nature helemaal niet stilzitten. En schoolgebouwen kunnen zodanig worden ingericht dat kinderen volop uitgedaagd worden om te gaan rennen, klimmen en klauteren. Op een veilige manier, zodat leerkrachten de kinderen niet continu in de gaten hoeven te houden. In Denemarken hebben wij daar prachtige en inspirerende voorbeelden van gezien. Zoals de Frederiksbjergschool in Aarhus, waar kinderen op meer dan 40 plekken in gangen en gemeenschappelijke ruimtes worden uitgedaagd tot beweging.

Topos-De-basis-voor-een-leven-lang-bewegen

Spannende plekken

Momenteel zijn we bij Topos bezig met het ontwerp voor een integraal kindcentrum in Alblasserdam, waarin ook volop aandacht is voor beweging. Zo komen er in de gangen Ninja-toestellen, waar kinderen in ringen en touwen kunnen hangen. Er komen plekken waar ze met ballen kunnen gooien en naast de trap komt een klimwand. Kortom, allemaal spannende plekken die de leerlingen uitdagen om te gaan bewegen.

Gouden kans

Nu ook in Nederland meer ruimte in de onderwijsbudgetten komt, is dit een gouden kans om het ontwerpen van schoolgebouwen op een nieuwe manier aan te pakken. Bij Topos zijn we er klaar voor.

Laat je inspireren!

Kijk voor inspiratie ook eens op www.InFitbv.nl en www.hetnieuwegymmen.nl

De foto’s bij dit artikel zijn van Virklund.

Gerelateerde artikelen


Renovatieproces wijk Buitenlust afgerond

In 2016 werd Topos door Woningstichting Buitenlust geselecteerd voor de ontwerpen voor de renovatie van de appartementen en de woningen in de wijk Buitenlust in Oegstgeest. Buitenlust is een wijk die net buiten het oorspronkelijke dorp Oegstgeest is gebouwd. Van oorsprong was de wijk bedoeld voor het tramwegpersoneel van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij...

Lees meer