Van gebruiksmeldingstekening tot ontruimingsplattegrond

Het beheer en de realisatie van schoolgebouwen is een complexe en tijdrovende zaak. Er moeten meerjarenonderhoudsplanningen worden opgesteld, nieuwbouwprojecten worden begeleid of ontruimingsplattegronden komen, om maar wat voorbeelden te noemen. Dergelijke werkzaamheden vereisen niet alleen veel tijd, maar ook specifieke kennis en expertise, iets waar schoolbesturen vaak niet voldoende over beschikken. Het kan dan ook slim zijn om hiervoor een externe partij in te schakelen.

Dat deed ook het Wellantcollege. Met ruim 25 locaties en tal van opleidingsmogelijkheden is deze onderwijsorganisatie de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Een paar jaar geleden verzorgde Topos voor een groot aantal schoolgebouwen van Wellant de gebruiksmeldingstekeningen en momenteel is Topos bezig met het maken van de ontruimingsplattegronden voor alle locaties.

Brandveiligheid Edwin Sijtsma, adviseur vastgoedbeheer bij het Wellantcollege: ‘We hebben al vaker samengewerkt met Topos. Ze hebben in het verleden onder meer voor ons een uitbreiding getekend. Een paar jaar geleden moesten we voor al onze locaties nieuwe gebruiksmeldingen indienen voor de brandveiligheid, omdat die op veel locaties niet meer actueel waren. Bovendien waren ze niet uniform. Zo was de ene tekening gemaakt in het programma Autocad, de andere met de hand getekend en een derde als PDF opgeslagen. En dat is natuurlijk niet efficiënt wanneer er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.’

Gebruiksmeldingstekeningen Voor het maken van de gebruiksmeldingstekeningen schreef het Wellantcollege een aanbesteding uit. Edwin: ‘Topos kwam daarbij als scherpste partij naar voren. Ze hebben alle locaties bezocht en van elk gebouw in kaart gebracht waar zaken als brandblussers, vluchtroutes, vluchtdeuren, EHBO-koffers en brandscheidingen zich bevinden. Die tekeningen kon ik vervolgens gebruiken bij het indienen van de gebruiksmeldingen bij het Omgevingsloket.’

Ontruimingsplattegronden ‘Dit jaar hebben we eenzelfde soort exercitie ingezet voor onze ontruimingsplattegronden, want ook die waren niet uniform,’ vervolgt Edwin. Ook nu vond weer een aanbesteding plaats, en ook dit keer kwam Topos als winnaar uit de bus. ‘Op dit moment is Topos alle plattegronden aan het actualiseren. Alles in Autocad, wat het voor ons veel eenvoudiger maakt om eventuele mutaties in de toekomst door te voeren.’

Bouwkundige expertise Jody van Leeuwen, directeur van Topos: ‘Wij worden vaker ingeschakeld voor dit soort bouwkundige diensten. Schoolbesturen lopen bij het beheer van hun gebouwen regelmatig tegen zaken aan waar ze zelf niet voldoende kennis van in huis hebben. Of waarvoor de tijd gewoonweg ontbreekt. Dankzij onze jarenlange ervaring als architect in de scholenbouw weten we precies wat er speelt en kunnen we ons goed inleven. Daardoor kunnen we schoolbesturen ook met onze bouwkundige expertise optimaal ondersteunen op diverse gebieden.’

Praktisch Edwin beaamt dit: ‘Bij het Wellant hebben we een arbo-adviseur in dienst en verschillende bouwkundigen, waaronder ikzelf. Dus an sich hebben we wel voldoende kennis in huis. Maar qua tekencapaciteit zijn we toch niet zo efficiënt als Topos. Bovendien liggen er nog veel meer taken op ons bordje. Het is voor ons dan ook gewoon heel praktisch om dit werk aan Topos over te laten.’

Samenwerking Hij is erg te spreken over de samenwerking met Topos. ‘Wat ik vooral fijn vind, is dat Topos zo’n toegankelijke partij is. Alle mensen zijn makkelijk benaderbaar, het contact is erg laagdrempelig. En verder hebben ze uiteraard de nodige kennis en expertise in huis. Kortom, het is gewoon prima samenwerken met Topos!’

Tal van andere diensten Behalve voor gebruiksmeldingstekeningen en ontruimingsplattegronden kunnen schoolbesturen voor tal van andere bouwkundige diensten bij Topos terecht. Jody: ‘Zo maken we regelmatig meerjarenonderhoudsplanningen voor scholen, inclusief de conditiemeting volgens de NEN2767, een instrument waarmee de kwaliteit van een onderdeel objectief wordt gemeten.’ Daarnaast biedt Topos ook diensten als bouwkostenadvisering en bouwprojectmanagement aan. Maar ook het inmeten van schoolgebouwen, het (3D) digitaliseren van tekeningen of het opnemen van het vastgoed ten behoeve van verduurzaming is mogelijk. Jody: ‘Wie meer wil weten, kan terecht op onze website of ons even bellen. We vertellen graag meer.’

Gerelateerde artikelen


Toekomstbestendig schoolgebouw voor het Scala College

Het Scala College is een middelbare school in Alphen aan de Rijn. De school heeft drie locaties. Een daarvan, de Diamantstraat, krijgt een nieuwe huisvesting. In opdracht van het Scala College heeft Topos, na een uitgebreide locatiestudie, het ontwerp gemaakt voor de nieuwe locatie aan de Dunantweg/Halverwege in Alphen aan de Rijn. Het ontwerp is afgerond...

Lees meer

Succesvol eerste jaar nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Twijn

In maart 2021 werd Integraal Kindcentrum De Twijn in gebruik genomen door basisschool De Twijn, twee groepen kinderopvang, een peuterspeelzaal en drie groepen bso. In de jaren daarvoor werkte Topos intensief samen om te komen tot het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw, waarin bewegen centraal staat. Onze architect Ronald de Rooij en schooldirecteur...

Lees meer

Opening Kindcentrum Voorhof na volledige make-over

Opening Kindcentrum Voorhof na volledige make-over Na een kort en intensief traject, zowel in de ontwerpfase als in de bouwvoorbereidingsfase en de bouw, werd vrijdag 27 oktober Kindcentrum De Voorhof in Leiderdorp feestelijk geopend. In opdracht van de gemeente werkte Topos een plan uit voor...

Lees meer