OPDRACHTGEVER: Sint Victorkerk Parochie
OMVANG: Uitbreiding met multifunctionele ruimte ca. 175 m2
ARCHITECT: Ronald de Rooij
REALISATIE: 2011
LOCATIE: Zuidkade 176, Waddinxveen

De uitbreiding van de Sint Victorkerk (1879) omvat een multifunctionele ruimte met een pantry en een tuinberging. Oude aanbouwen aan het bestaande parochiegebouw zijn gesloopt en intern zijn de functies herschikt en de ruimten gerenoveerd. Tussen de kerkzaal en de uitbreiding is een nieuwe verbinding gemaakt waardoor de multifunctionele ruimte ook voor aanvang en na de kerkdiensten een toegevoegde waarde heeft voor de parochianen. De nieuwbouw is zodanig gesitueerd dat de bestaande tuin met vijverpartij gehandhaafd kon blijven. Vanuit de parochieruimte is hier goed zicht op. De uitbreiding onttrekt de wat kale achterzijde van de kerk aan het oog. Uitgangspunt voor de verschijningsvorm was een rustig éénlaags volume met grote glasvlakken dat als een paviljoen in de parochietuin staat. Door een groot hoogteverschil tussen de tuin en het peil van de begane grond is van binnenuit een mooi panorama zichtbaar op de tuin en het oude kerkhof. Vanaf de straatzijde is de uitbreiding niet direct zichtbaar.