OPDRACHTGEVER: Gemeente Waddinxveen
OMVANG: Transformatie verenigingsverzamelgebouw Waddinxveen, 1300 m2 bvo
ARCHITECT: Ronald de Rooij
REALISATIE: eind 2022
LOCATIE: Mauritslaat 55, Waddinxveen

In samenwerking met de bestaande en nieuw beoogde gebruikers is een programma van eisen opgesteld. Topos heeft dit programma verwerkt in een ontwerp voor de transformatie van het bestaande verenigingsgebouw. Ambitie van de gemeente is daarbij dat het verenigingsgebouw, wat gevestigd is in een voormalig schoolgebouw uit de jaren ’60, na de verbouwing weer 25 jaar exploitabel is en dat het gebouw voldoet aan de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen en afgekoppeld is van het gasnet.  Na de transformatie zullen RTW (lokale omroep Waddinxveen), Gered Gereedschap, Historisch Genootschap, Vluchtelingenwerk en de Kunstkring Waddinxveen hun intrek in het gebouw nemen.