Topos gaat IKC Buitenhof duurzaam verbouwen en vernieuwen

Topos wint tender voor IKC Buitenhof!

De scholen De Hobbit en ’t Bolwerk in Leiderdorp functioneren al jaren ‘naast’ elkaar gescheiden door een gymzaal. Het gebouw is verouderd en toe aan een vernieuwing. Door toevoeging van kinderopvang voor FloreoKids krijgt het gebouw een nieuw leven als Integraal Kindcentrum . De huidige gebouwen worden met elkaar verbonden en gemoderniseerd. Topos is blij deze opdracht te mogen gaan uitvoeren!

De uitdaging van dit project zit in het revitaliseren van het gebouw -wat begin jaren ‘90 is gerealiseerd- zodat het de komende 40 jaar weer mee kan. Daarnaast is het ons doel om het gebouw een duurzaamheidsslag te geven. Niet alleen voor de optimalisering van het gebouw, maar ook om de kinderen die er naar school gaan mee te geven dat duurzaamheid de norm en de toekomst is.

Hoe gaat IKC Buitenhof eruit zien?

Aan de voorkant van de gymzaal voegen we een uitbreiding toe dat gaat dienen als peuterspeelzaal en na- en buitenschoolse opvang. De twee scholen en de gymzaal blijven gehandhaafd met dezelfde indeling. Bij de renovatie gaan we zo min mogelijk slopen en zoveel mogelijk van de huidige bebouwing en materialen hergebruiken.

Duurzaamheid

Door het gebruik van de juiste materialen gaan we het gebouw opwaarderen tot Bijna Energie Neutraal (BENG). Dit doen we door de huidige (lekkende) daken te vervangen door groendakpannen waar mos/sedum in groeit, de spouwmuren verder te isoleren en de kozijnen te voorzien van triple glas. Ook gaan we de huidige verlichting vervangen door LED verlichting.

Materialen

Wij werken graag met hout. We gaan de uitbreiding dan ook zoveel mogelijk met hout realiseren. Het is het oudste bouwmateriaal en het bouwmateriaal van de toekomst. Het is dubbel circulair; een natuurlijk, hergroeibaar materiaal en ook nog eens prima te hergebruiken. Dit combineert ook mooi met onze ambitie om natuurinclusief te bouwen, waarbij we beplanting gaan toepassen in en om de school. Dit draagt bij aan een fijn binnenklimaat en aan biodiversiteit in de omgeving.

Educatie

Met zichtbare duurzaamheid willen we de kinderen van beide scholen ook meegeven dat duurzaamheid een normale gang van zaken is. Afval scheiden, water opvangen, zonnepanelen; wij hebben eraan moeten wennen, maar voor de kinderen moet het de normaalste zaak van de wereld zijn. Daarom gaan we het regenwater afkoppelen door het gecontroleerd over het plein te laten lopen en met waterretentie op te vangen zodat het gebruikt kan worden voor de groenvoorziening. Het hout uit de gymzaal gaan we hergebruiken als wandbekleding in de nieuwe bebouwing en we plaatsen QR codes zodat de kinderen kunnen zien waar de materialen vandaan komen. Hiermee leren ze iets nieuws over duurzaamheid in de architectuur.

Ons doel is bereikt als de kinderen trots zijn op en blij zijn met hun schoolgebouw.

Imagine Tomorrow

Binnen Topos werken we met een duurzame en toekomstgerichte visie met als motto Imagine Tomorrow. Met deze visie dagen we onszelf en onze opdrachtgevers uit om verder te kijken dan het financiële plaatje, en te focussen op duurzaamheid en klimaat neutrale bouw. Voor zowel mens als natuur. We hebben veel zin om aan dit mooie project te mogen beginnen en ons ontwerp werkelijkheid te laten worden.

Gerelateerde artikelen


Groenmarkt Amsterdam, uniek project vol bouwkundige uitdagingen

Midden in de Amsterdamse Jordaan, tussen de Marnixstraat en de Singelgracht, verrijzen twee bijzondere woongebouwen rondom een intiem plein. Uniek zijn onder meer de groene gevels met beplanting en het spectaculaire dak met duinlandschap en natuurzwembad. Topos verzorgt voor dit project de bouwkundige engineering middels 3D BIM. We spraken erover...

Lees meer

Lelijk eendje wordt prachtige zwaan

In de wijk Voorhof in Leiderdorp waren de basisscholen ‘De Hasselbraam’ en ‘Regenboog’ samen met kinderopvangorganisatie Stichting FloreoKids, gehuisvest in een verouderde systeemschool uit de jaren ’70. Zowel het interieur als het exterieur van het verzamelcomplex maakte een sleetse indruk. Door veranderende leerlingenaantallen en onderwijssystemen...

Lees meer