Toekomstbestendig schoolgebouw voor het Scala College

Het Scala College is een middelbare school in Alphen aan de Rijn. De school heeft drie locaties. Een daarvan, de Diamantstraat, krijgt een nieuwe huisvesting. In opdracht van het Scala College heeft Topos, na een uitgebreide locatiestudie, het ontwerp gemaakt voor de nieuwe locatie aan de Dunantweg/Halverwege in Alphen aan de Rijn. Het ontwerp is afgerond en de verdere uitwerking kan van start. Het streven is dat de 900 leerlingen van het vmbo en de havo, brugklassers uitgezonderd, het schooljaar 2022-2023 starten in het nieuwe gebouw.

Duurzame nieuwbouw

Het gebouw aan de Diamantstraat is 40 jaar oud en daarmee aan het eind van z’n levensduur. Omdat de locatie interessant is voor woningbouw en omdat renovatie hoge kosten met zich meebrengt, verhuist het Scala College naar de nieuwe locatie. Kees Jongelie, architect en directeur bij Topos, is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling. “Op de nieuwe locatie staat al een school met een sporthal. Die wordt voor een deel gesloopt en uitgebreid met nieuwbouw. Op die manier proberen we zo circulair mogelijk te werken. Bovendien is het financieel voordeliger dan alles opnieuw bouwen.” Renoveren betekent niet dat de oude school zichtbaar blijft. “Juist niet,” licht Kees toe, “want we willen dat de leerlingen straks echt in een nieuwe school les krijgen. Er zal dan ook geen sprake zijn van een ‘oud’ en ‘nieuw’ gedeelte. Het wordt één geheel en alles zal nieuw aanvoelen.”

Toekomstbesteding gebouw

Het nieuwe gebouw moet een antwoord bieden op het onderwijs van de toekomst. Dat is volgens Raymond Pet, directeur van het Scala College, wezenlijk anders dan we nu kennen: “Volledig klassikaal onderwijs, of frontaal onderwijs, is aan het verdwijnen. Daardoor gaan we de klaslokalen ook anders inzetten. Buiten de lokalen wordt er veel gewerkt op de leerpleinen. Onderwijs wordt daardoor gepersonaliseerd en de leerling komt centraal te staan. We geven de leerlingen steeds meer de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om het werk op te leveren binnen een bepaalde tijd. De docent krijgt daarin meer een coachende rol.” Leerlingen zullen meer individueel of in groepjes aan het werk zijn en niet altijd in hetzelfde lokaal. In het ontwerp van het nieuwe gebouw heeft Topos hiermee rekening gehouden. Traditionele klaslokalen en leerpleinen liggen naast elkaar. Er zijn veel verschillende ruimtes, zoals kleinere instructie- en werkruimtes, waar leerlingen individueel of met elkaar kunnen werken.

Indeling in domeinen

Het gebouw wordt ingedeeld in domeinen. Ieder domein vormt de thuisbasis van de leerling. Het Scala College vindt het belangrijk dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen, vertelt Raymond: “Door de indeling in domeinen creëren we echt een eigen plek voor de leerling. Die zwerft straks niet meer door het hele gebouw, maar heeft zijn eigen plek in het geheel. Ook de docenten hebben in het domein een eigen werkruimte. Op die manier maken we het onderwijs persoonlijker en creëren we ruimte voor de eigen ontwikkeling.”

Centrale ontmoetingsruimte

Door de indeling in domeinen was het ontwerp van de centrale ontmoetingsruimte extra belangrijk. “In de centrale hal en aula willen we leerlingen laten voelen dat ze uit hun domein stappen”, licht Kees toe. “Een plek waar ze even niet aan leren of school hoeven te denken, maar kunnen chillen en kletsen. En ook leerlingen uit de andere domeinen ontmoeten. Dat hebben we gecreëerd door de ruimte heel open en overzichtelijk te maken, met tegelijkertijd voldoende zitplekken en hoeken. Daardoor is het een prettige en fijne ruimte om te ontspannen.”

Multifunctioneel cluster

Speciaal voor leerlingen die de stap maken van basisschool naar middelbare school heeft het Scala College het Onderbouwhuis op een andere locatie. In het nieuwe gebouw krijgt een deel van deze leerlingen ook één dag per week les in het zogeheten multifunctionele cluster. “Dat is aan de ene kant vanwege ruimtegebrek in het Onderbouwhuis”, vertelt Raymond. “Aan de andere kant willen we leerlingen alvast laten kennismaken met het gebouw waar ze na de onderbouw naar toe gaan.” De naam ‘multifunctioneel cluster’ is bewust gekozen, licht Raymond nog toe, “zodat we in de toekomst flexibel zijn qua invulling.”

Sporthal

Een belangrijk onderdeel van het programma is de sporthal. Het Scala College is een LOOT-school, één van de dertig Topsport Talentscholen van Nederland. Deze scholen geven speciale faciliteiten aan leerlingen die talentvol zijn in sport, zodat zij studie en sport op een goede manier met elkaar kunnen combineren. Aangrenzend aan het nieuwe schoolgebouw komt een nieuwe sporthal, met daarin alle faciliteiten die nodig zijn om school en sport zo goed mogelijk te combineren. “We weten dat ongeveer de helft van de leerlingen bewust voor het Scala College kiest vanwege ons sportaanbod. Sport zit echt in het dna van het Scala en daarmee vormt het een belangrijk onderdeel in het nieuwe ontwerp.”

Gerelateerde artikelen


Topos aan de slag voor SO De Weerklank met acupunctuur-methode

Topos aan de slag voor SO De Weerklank met acupunctuur-methode Auris De Weerklank is een christelijke school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar met een taal(ontwikkelings)stoornis en voor slechthorende leerlingen. Het bestaande gebouw in Alphen aan den Rijn is voorzien van een aantal noodlokalen....

Lees meer

Een sterk staaltje samenwerking

Het ontwerpen van een multifunctionele accommodatie (MFA) waar veel partijen samen een gebouw delen, vraagt om een specifieke aanpak. Iedereen heeft zijn eigen agenda met eisen en wensen. Bij onze werkwijze gaan we naast de mensen staan. We vragen naar hun drijfveren en waar het echt om gaat. We zoeken...

Lees meer