Samen merkbaar sterker!

Samen merkbaar sterker!

Samen sta je sterker dan alleen. Met dat idee is een aantal architectenbureaus in de regio Rotterdam een samenwerking aangegaan. Onder de naam RIO (Randstedelijk Integraal Ontwerpcollectief) delen ze kennis, wisselen ze personeel uit en doen ze onderzoek. En het werkt, constateren ze, nu zo’n twee jaar na de start van het initiatief.

‘Momenteel zijn we met z’n vijven’, vertelt Kees Jongelie van Topos, een van de deelnemende architectenbureaus. ‘We zijn ervan overtuigd dat samenwerking meerwaarde biedt voor zowel onszelf als onze opdrachtgevers. We geloven echt in dit concept.’

Positie versterken

Na de crisis ontstond het besef dat je je positie als middelgroot bureau kunt versterken door samen te werken, aldus Jongelie. ‘Als individueel middelgroot bureau kun je nu eenmaal niet álle kennis en kunde in huis hebben. Een collectief van middelgrote bureaus heeft meer kans in de huidige markt.’ Daarbij is het volgens hem wel noodzakelijk dat de partijen elkaar vertrouwen, dat ze open, eerlijk en transparant zijn en dat iedereen bereid is om te delen.

Laagdrempelig en makkelijk

Dat de samenwerking diverse voordelen biedt, hebben de deelnemers inmiddels ervaren. ‘Wanneer je als bureau een bepaalde expertise niet in huis hebt, is er bijna altijd wel een RIO-collega bij wie je terecht kunt. Het is laagdrempelig en makkelijk om elkaar op deze manier te helpen,’ zegt Jongelie. Ook wisselen de bureaus zo nu en dan personeel uit. ‘Als wij bijvoorbeeld tijdelijk onvoldoende werk hebben voor een medewerker, dan heeft een van de andere bureaus misschien juist behoefte aan extra capaciteit.’

Synergievoordelen

Het delen van kennis en ervaringen zien de bureaus als een van de belangrijke synergievoordelen. Jongelie: ‘Hierdoor krijgen we een beter beeld van de ontwikkelingen in ons vakgebied en kunnen we samen verder optrekken. Zo hebben we gezamenlijk een BIM-protocol ontwikkeld en momenteel zijn we in overleg met de BNA om dat te standaardiseren.’ De partners discussiëren regelmatig met elkaar over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en andere maatschappelijke vraagstukken. En ook kennis op het gebied van praktische zaken zoals projectregistratie, facturering en AVG delen ze met elkaar.

Extra waarborg

Voor opdrachtgevers is het collectief een extra waarborg, besluit Jongelie. ‘Zij kunnen erop vertrouwen dat we een aantal andere bureaus achter ons hebben staan die ons kunnen ondersteunen, mocht dit nodig zijn. Samen hebben we een brede basis. Dat biedt zekerheid en continuïteit.’

Gerelateerde artikelen


Is Nederland al klaar voor ‘beweeg’ scholen?

Het debat over meer bewegen van kinderen op school is in volle gang. Of het wel of niet een positieve uitwerking heeft op de cognitieve leerprestaties van kinderen is nog onderwerp van onderzoek. Iedereen is het er wel over eens dat meer bewegen voor kinderen beter is. De vraag is echter of dit een taak voor leerkrachten is, die hebben al veel op hun...

Lees meer