OPDRACHTGEVER: Da Vinci College Leiden
OMVANG: Renovatie en uitbreiding met aula, docentenruimten en 8 lokalen
ARCHITECT: ir Mariëlle van Ooi en ir Kees Jongelie
REALISATIE: 2016
LOCATIE: Kagerstraat 7, Leiden

Na het realiseren van eerdere uitbreidingen aan het Da Vinci College werd Topos gevraagd voor een nieuwe aanpassing en uitbreiding van de locatie Kagerstraat. Naast de transformatie van de gymzaal tot Technasium, is een ontwerp gerealiseerd waarbij de school aan twee zijden is uitgebreid. De bestaande 3-laagse entreehal en de bestaande 2-laags aula stonden niet in directe verbinding met elkaar en er miste een plek voor ontmoeting, een hart, in het gebouw. Om beide problemen in één klap op te lossen is de school aan de schoolpleinzijde uitgebreid met een mooie ruimte aula met veel gebruiksmogelijkheden. Onder de uitstekende luifel van de aula ligt een tribunetrap over de volledige lengte van de transparante uitbreiding. De aula vormt de nieuwe entree voor de leerlingen met boven de entree de docentenruimte.
Aan de andere zijde van het gebouw zijn nieuwe onderwijsruimten gerealiseerd. De structuur van de bestaande gevel was de basis voor de opzet van de nieuwe gevel. Het materiaalgebruik verwijst naar de bestaande school, onder andere antraciet metselwerk en lichtgrijze aluminium beplating en kozijnen. Bijzonder zijn de witte kaders die de kozijnen omsluiten; extra licht, zowel binnen als buiten.

school, onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs, nieuwbouw school, vmbo,  school, onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs, nieuwbouw school, vmbo,  school, onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs, nieuwbouw school, vmbo,  school, onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs, nieuwbouw school, vmbo,  school, onderwijs, brede school, voortgezet onderwijs, nieuwbouw school, vmbo,  
Renovatie, duurzame uitbreiding, verbouw, voortgezet onderwijs, duurzaam, transformatie, renovatie, duurzame uitbreiding, verbouw, voortgezet onderwijs, duurzaam, transformatie, renovatie, uitbreiding, verbouw, voortgezet onderwijs, duurzaam, transformatie.