OPDRACHTGEVER: De Groeiling
OMVANG: Renovatie en vervangende nieuwbouw 2 lokalen, aula, teamruimte en gymzaal
ARCHITECT: Kees Jongelie
REALISATIE: 2015
LOCATIE: Nieuwstraat 9, Oudewater

De school ligt in het historische centrum van Oudewater en bestond uit twee oudere gebouwen die op de begane grond met elkaar verbonden waren. Het jongste gebouw is door Topos in 2012 gerenoveerd en voldoet aan de huidige normen. Het oudste deel van de twee gebouwen had geen historische waarde en is gesloopt om ruimte maken voor vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit 2 kleuterlokalen, een teamruimte, een aula en een gymzaal. Opgave was om een compacte school te realiseren met korte looplijnen en een goede, directe relatie met het speelplein voor de onderbouw. Om voldoende ruimte op de begane grond te hebben voor de kleuters en het buiten spelen ligt de gymzaal op de verdieping. In nauw overleg met de gemeente is het gebouw in de rooilijn van de Nieuwstraat geplaatst en is in de materiaalkeuze aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing.

Duurzaam primair onderwijs, school , kinderopvang, buitenschoolse opvang, frisse school, frisse scholen, duurzame renovatie school, duurzame school, brede school, uitbreiding school, frisse school, duurzaam primair onderwijs, school, kinderopvang, buitenschoolse opvang, frisse school, frisse scholen, duurzame renovatie school, duurzame school, brede school, uitbreiding school.