OPDRACHTGEVER: Woningstichting de Leeuw van Putten
OMVANG: Renovatie 15 portieken van verschillende wooncomplexen
ARCHITECT: Sander Kreijns
REALISATIE: 2008-2015
LOCATIE: Diverse wijken Spijkenisse

Als onderdeel van grootschalige wijkgerichte verbeteringen heeft Topos ideeën ontwikkeld voor het afsluiting en renovatie van de verschillende portieken in diverse wijken uit de jaren ‘70 en ‘80. Entrees van complexen zijn onder andere gerenoveerd in de wijk Gildenwijk, gebouwd in de jaren ‘80. De wijk ligt naast het centrum, in de nabijheid van een metrostation. In de wijk zijn zowel gezinswoningen als gestapelde woningen gebouwd met een grote vermenging van huur- en koopwoningen. Er was veel overlast en vervuiling in de wijk, met name in de open portieken van de gestapelde woningen. Bij de renovaties moest rekening gehouden worden met de aanwezigheid van kabels en leidingen, vandaalbestendigheid en de beperkte uitbouw mogelijkheden. Het afsluiten van de portieken is gefaseerd uitgevoerd, afhankelijk van de overeenstemming tussen de individuele eigenaren in het complex en de woningstichting. De eerste afsluitingen zijn gerealiseerd in 2008. De laatste portiekafsluitingen zijn naar verwachting in 2016.

Afsluiting entrees, beheer woningcomplex, opknappen, nieuwe look, upgrading, afsluiting entrees, beheer woningcomplex, opknappen, nieuwe look, upgrading, afsluiting entrees, beheer woningcomplex, opknappen, nieuwe look, upgrading.