OPDRACHTGEVER:Stichting Resonans
OMVANG: totale omvang 2.156 m2 waarvan 476 m2 uitbreiding
ARCHITECT: Kees Jongelie en Jasper de Wert
REALISATIE: medio 2022
LOCATIE: Schubertlaan 131 in Leiden

Praktijkcollege Het Metrum in Leiden gaat renoveren en uitbreiden. De school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking en is gehuisvest in een voormalige basisschool. Voor praktijkonderwijs geen ideale setting. De bestaande school wordt aangepast en uitgebreid om ruimte te maken voor eigentijds onderwijs met een praktijkgerichte uitstraling.

In ons ontwerp gaan we uit van een duidelijke zonering.  Je komt centraal binnen in de aula met daar omheen de verschillende praktijkruimten. Bijzonder is de tribunetrap met tussenbordes die met een lift ontsloten wordt zodat die ook voor kinderen met een rolstoel toegankelijk is. Zij horen er echt bij en kunnen zo meedoen met hun klasgenoten. De trap is de schakel tussen de aula op de begane grond en verdieping. In het tweelaagse deel naast de aula liggen de theorielokalen.