Renovatie en nieuwbouw Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest

Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
Opdrachtgever
Stichting Meer Wonen (voorheen Woningstichting Buitenlust)
Omvang
Herstructurering woonbuurt met renovatie van 100 galerij-appartementen en nieuwbouw van 58 appartementen
Architect
Ronald de Rooij
Realisatie
2007
Locatie
Gladiolenlaan en Narcissenlaan Oegstgeest

In een groene setting vormen de galerijflats een herkenbare icoon van de verkavelingspraktijk uit de jaren 60. Tussen de bebouwing vormen zich grote open ruimten. Vanuit de goed bezonde appartementen is er mooi uitzicht op de omgeving. De subtiele plaatsing van de bebouwing en het groen creëert een intieme ruimtelijke sfeer. De technische kwaliteit van de flats maakte intensieve renovatie echter noodzakelijk. Om een exploitabel en gedifferentieerd plan te realiseren is nieuwbouw binnen het plangebied gerealiseerd waardoor een upgrading van de hele buurt plaatsvindt. De bestaande stedenbouwkundige opzet is als uitgangspunt voor het nieuwe plan gehanteerd. De orthogonale structuur is behouden gebleven. Twee alzijdige nieuwbouwblokken vormen stevige begrenzingen voor de openbare ruimte binnen de buurt. De nieuwbouw geeft een nieuw gezicht langs de zuidzijde van het plangebied.

De bestaande flats zijn op blokniveau verschillend gerevitaliseerd. Er is één blok voorzien van een uitbreiding op de begane grond voor zorgfuncties. Het middenblok is op de kop uitgebreid met extra woningen en richt zich daarmee ook naar de nieuwe centrale openbare ruimte. Een ander blok langs de Narcissenlaan is voorzien van een extra bouw laag. De bestaande woningen bestonden grotendeels uit vier-kamer woningen met kleine balkons. Deze zijn verbouwd tot moderne drie-kamer woningen met ruime balkons en badruimten waar zorgverlening goed plaats kan vinden.
De nieuwbouwappartementen zijn voorzien van een parkeerkelder waardoor de extra woningen geen extra parkeerdruk voor het plangebied geven. Het ontwerp van de openbare ruimte vormt een integraal onderdeel van het plan. Hierin hebben de maisonnette woningen een eigen begrensde tuin gekregen met hagen en zijn de parkeervoorzieningen volledig geherstructureerd. Bomen zijn waar mogelijk gehandhaafd en waar noodzakelijk verplaatst.

 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos
 • Renovatie Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest - Topos

Gerelateerde Projecten


Nieuwbouw koopwoningen De Kragen Tiendhoek Lekkerkerk - Topos

Nieuwbouw koopwoningen De Kragen Lekkerkerk

Julianahof Den Hoorn - Topos

Nieuwbouw appartementencomplex Julianahof Den Hoorn