Nieuwbouw woonzorgcomplex Hokseberg ‘t Harde

woonzorgcomplex Hokseberg - Topos
Opdrachtgever
MBK
Omvang
48 groepswoningen, 34 zorgappartementen, kinderopvang, fysiotherapiepraktijk, dagbesteding | 9.552 m2 bvo
Architect
Satijn Plus Architecten
Realisatie
2012

Gerelateerde Projecten


Overdorp Kockengen - Topos

Meerjarenonderhoudsplanning Overdorp Kockengen

Bouwacademie Waddinxveen - Topos architectuur en bouwen

Nieuwbouw Bouwacademie Groene Hart Waddinxveen