Nieuwbouw sporthal De Gouwehal Waddinxveen

Status
In ontwikkeling
Opdrachtgever
Gemeente Waddinxveen
Omvang
Nieuwbouw sporthal 2000 m2
Architect
Ronald de Rooij
Realisatie
2023
Locatie
Sniepweg 13G, Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft besloten sporthal De Dreef, die door zowel het onderwijs als door sportverenigingen wordt gebruikt, te vervangen door een nieuwe toekomstbestendige en duurzame sporthal. De nieuwe sportaccommodatie, De Gouwehal, wordt tegen de bestaande voetbalkantine van ASW gebouwd. Die is al voorzien van douches en omkleedruimtes, waardoor de nieuwe sporthal uitgevoerd kan worden zonder deze voorzieningen. In samenwerking met InFit Beweegconcepten greep Topos de kans om aan de hand van een ambitiedocument een circulair ontwerp voor de nieuwe sporthal te maken en ging daarom vroeg in het traject in gesprek met de opdrachtgever, gemeente Waddinxveen, om gezamenlijk op te trekken in de duurzaamheidsopgave. De lat werd hoog gelegd.

Uiteraard is het uitgangspunt gasloos en energieneutraal. Daarnaast wordt hergebruik van bouwmaterialen toegepast. In overleg met constructeur IMd is uit een aantal gebouwen, die in opdracht van de gemeente gesloopt werden in Waddinxveen, een deel van de staalconstructie geoogst. Deze stalen kolommen en balken worden hergebruikt in de constructie van de nieuwe sporthal. De afwerking van die bestaande constructieonderdelen blijft ook intact waardoor in het gebouw afleesbaar blijft dat het om eerder gebruikt staal gaat. Uitgangspunt daarbij is dat het hele gebouw remontabel is. Remontabel bouwen maakt het verplaatsen, veranderen of hergebruiken van bouwdelen veel eenvoudiger waardoor de restwaarde van het gebouw in de toekomst hoger is. Dat geldt niet alleen voor de staalconstructie maar voor zoveel mogelijk onderdelen in het gebouw. De aluminium vliesgevel is ook van een nieuw type profiel die in de toekomst gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.

Een betonvloer is moeilijk te demonteren. Wel wordt rekening gehouden met toekomstig hergebruik van deze vloer als buitensportvloer als De Gouwehal eventueel weg zou moeten. De betonvloer wordt samengesteld uit een geo-polymeer beton waarbij een milieuvriendelijk alternatief voor cement als bindmiddel wordt toegepast.

Naast hergebruik speelt recycling een rol. Een groot deel van de binnenwanden wordt afgewerkt met zogenaamd PET-vilt. Dit materiaal wordt geproduceerd uit PET-flessen en draagt bij aan een goede akoestiek in de sporthal. Voor de nieuwe sportvloer wordt de oude sportvloer in De Dreef gerecycled en verschredderd zodat deze gebruikt kan worden als ondervloer voor de nieuwe polyurethaan toplaag.

Toegepaste materialen in De Gouwehal zijn zoveel mogelijk bio-based. Zo wordt een groot klim/klauter element en de tribune afgewerkt met bamboe en bestaan de geluidsabsorberende lamellen in de gang uit tot pulp verwerkte oude jeans. Eveneens wordt in het ontwerp aandacht gegeven aan natuur-inclusief bouwen. Het dak wordt naast zonnepanelen voorzien van nestplaatsen voor vogels. In de gevel worden nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen ingebouwd en een deel van het dak wordt voorzien van een groendak wat bijdraagt aan waterretentie.

Gerelateerde Projecten


Medisch Centrum Zonnehoed Zwijndrecht - Topos

Transformatie tot Medisch Centrum Zonnehoed Zwijndrecht

Gymzaal Korte Akkeren - Topos

Nieuwbouw gymzaal Korte Akkeren Gouda