Nieuwbouw Wiekslag praktijkonderwijs Capelle aan den IJssel

IJsselcollege Capelle aan den IJssel - Topos
Opdrachtgever
Hevo ‘s-Hertogenbosch
Omvang
Nieuwbouw praktijkonderwijs voor 180 leerlingen met buurtcentrum en kinderopvang
Architect
Ernst Verboom
Realisatie
2010
Locatie
Wiekslag 3, Capelle aan den IJssel

Met de onderwijsvisie enerzijds en de geboden locatie anderzijds is een concept ontwikkeld met een extraverte begane grond ten behoeve van de praktijkruimten (bedrijvensfeer) en een introverte verdieping met leerdomeinen. Om het ruimtelijke programma onder te kunnen brengen én zoveel mogelijk gemeenschappelijke ruimte over te houden, is een compacte carrévorm toegepast waarin zich de aula bevindt. Er omheen zijn de onderwijsruimten gesitueerd. Zo liggen de praktijkruimten zowel aan de buitengevel, voor het contact met de echte praktijk, als aan de aulagevel. De centrale aula vormt het “binnenplein”. Dit is het multifunctionele hart van het gebouw voor pauzes, bijeenkomsten, lockers etc. Door de vide in de aula ontstaat een dubbele hoogte met op de verdieping een galerij waaraan de leerdomeinen zijn gelegen. Via een brede hoofdtrap, welke eveneens als tribune dienst kan doen, wordt de omloop ontsloten. Een volume waarin zich de teamruimte bevindt, steekt in de vide en biedt (toe)zicht op begane grond, hoofdtrap en de verdieping. Lichtkoepels in het dak verlichten het binnenplein. De grote vide houdt de eenheid tussen de afdelingen in stand. Onder de gymsectie op de verdieping zijn op de begane grond een buurtcentrum met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang ondergebracht. Dankzij de strategische situering van de entrees en stijgpunten, is de gymsectie van buitenaf apart bereikbaar ten behoeve van het buitenschools gebruik. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn de praktijkruimten en de introverte verdieping afleesbaar. Het onderste deel van het gebouw is opgetrokken uit metselwerk, met diepliggende verticale raam- en deuropeningen. De verdieping is afgewerkt met gekleurde geprofileerde metaalplaat. De combinatie van de twee materialen met stevige kleuren zorgt voor een stoere en eigenwijze uitstraling van het complex, dat de uitstraling van een school met die van een bedrijfsgebouw verenigt.

  • IJsselcollege Capelle aan den IJssel - Topos

Gerelateerde Projecten


Nieuwbouw speciaal onderwijs De Opperd Den Haag

Samen op Weg school Alpen aan den Rijn - Topos

Nieuwbouw Samen op Weg school Alphen aan den Rijn