Nieuwbouw brede school Ds. W.E. den Hertogschool Den Haag

Hertogschool Den Haag - Topos
Opdrachtgever
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Omvang
Nieuwbouw 13 klassige basisschool, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gymzaal
Architect
Kees Jongelie
Realisatie
2016
Locatie
Luxemburgstraat 7-9, Den Haag

Op de locatie van de oude Hertogschool heeft vervangende nieuwbouw plaatsgevonden voor aan een basisschool met 13 groepen, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. De nieuwbouw is zorgvuldig ingepast en sluit aan bij de omliggende bebouwing. Het lage volume neemt de hoogte van de naastgelegen woningen over en ligt op de rooilijn. Iets teruggelegd, is een hoger blok met daarin de lokalen van de school. De gymzaal ligt op de verdieping en is nog verder naar achteren geplaatst zodat deze minder zichtbaar is vanuit de straat. Aan de achterzijde zijn de lokalen voor de onderbouw uitgebouwd. De lokalen hebben een ronde hoek; de buitenspeelruimte “vloeit” er omheen. De hoofdentree ligt op een strategische plaats aan de Hertogstraat en wordt gebruikt door de onderbouw van de school. Aan de achterzijde hebben de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang een eigen entree. De buitentrap aan de andere zijde geeft direct toegang tot het dakterras en ontsluit de lokalen op verdieping voor de bovenbouw. Voor de gevel is gekozen voor metselwerk met bijzondere verbanden en patronen die verwijzen naar de detaillering van de oorspronkelijke school en de woningbouw in de directe omgeving.

  • Hertogschool Den Haag - Topos
  • Hertogschool Den Haag - Topos
  • Hertogschool Den Haag - Topos

Gerelateerde Projecten


Nieuwbouw VMBO College St. Paul Den Haag

Transformatie tot aularuimte Develsteincollege Zwijndrecht