Meijhorst

Status
Haalbaarheidsonderzoek
Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Architect
Yasser Hassan
Locatie
Dukenburg

De Meijhorst is een wijk in het westen van Nijmegen. Aan weerszijde van de toegangsweg van deze wijk die dezelfde naam zal er een herontwikkeling plaatsvinden, van kantoor- en bedrijfsgebouwen naar woningbouw en commercie.

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de locatie. Topos verzorgde de stedenbouwkundige analyse van de locatie, en vertaalde deze naar bruikbare (ruimtelijke) uitgangspunten, om te komen tot een wenselijke ruimtelijke (her)ordening.

Gerelateerde Projecten


N.E.C. Stadion