Esloo praktijkonderwijs

Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
SCO Lucas te Voorburg
Omvang
Praktijkonderwijs met gymzaal
Architect
Ernst Verboom
Locatie
Den Haag

In het programma van dit onderwijsgebouw ligt besloten dat het complex vooral niet als een school moet overkomen. Dit zou de achterliggende onderwijsvisie, waarbij de kinderen juist niet opgaan in een instituut maar in kleine groepjes en in een bedrijfachtige sfeer leren omgaan met elkaar en met de praktijk, immers geen recht doen. De jongste kinderen beginnen hun opleiding op de twee bovenste bouwlagen van de school. Hier krijgen ze in kleine groepjes theorieles in de zogenaamde huiskamers, die direct aan een multifunctionele ruimte liggen, met plekken voor individueel werken en voor grotere groepsbijeenkomsten.
Op deze verdiepingen zijn enkele praktijklokalen gelegen, die de eerste stap naar werk en zelfstandig leven in de dagelijkse maatschappij mogelijk maken. Hier bevindt zich ook de simulatie-woning, waar kinderen wordt geleerd hoe om te gaan met de meest uiteenlopende huishoudelijke situaties en werkzaamheden. Via een huisdeur met bel komt men de woning binnen en treft nagebootste woonfuncties aan.
Gedurende de schoolloopbaan daalt men het gebouw af en komt uiteindelijk op de begane grond, waar zich de oefenbedrijven bevinden. Hier is de relatie met de dagelijkse praktijk het grootst: in het horecagedeelte worden eenvoudige gerechten geserveerd, die direct ook aan mensen van buiten de school worden aangeboden. Hier bevinden zich ook gesimuleerde bedrijven zoals een (bloemen)winkel, supermarkt, fietsenmakerij e.d. die als winkeltjes aan het binnenplein liggen en zo bereikbaar zijn voor zowel leerlingen als bezoekers.

Gerelateerde Projecten


Nieuwbouw multifunctionele accommodatie Oranjehof Langbroek

Bouwacademie Waddinxveen - Topos architectuur en bouwen

Nieuwbouw Bouwacademie Groene Hart Waddinxveen