Gezond Bouwen

Gezond bouwen
Gezondheid is essentieel voor ons welbevinden. Gebouwen kunnen in hoge mate bijdragen aan een goede gezondheid. Topos vindt het dan ook van groot belang dat de projecten waaraan we werken een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Onderwijsgebouwen zijn in een belangrijke periode van kinderen een leefomgeving waar ze veel tijd doorbrengen. Het is dan ook van groot belang dat deze gebouwen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen.

Frisse scholen
Uiteraard moet de ventilatie van scholen voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals gesteld in het bouwbesluit. De ervaring van Topos in scholenbouw heeft echter geleerd dat dit niet altijd voldoende is of op de juiste manier wordt uitgevoerd. Daarom brengen wij bij projecten onze ‘best practices’ in; oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen. Goed ventileren is voor scholen feitelijk maar een deel van de oplossing voor een gezond gebouw. Goede akoestiek en het koel houden van schoolgebouwen vormen eveneens belangrijke bijdragen aan een comfortabele schoolomgeving. Topos gaat bij ieder project met installatieadviseurs en gebruikers op basis van best practices op zoek naar de juiste oplossing voor dat specifieke project om te komen tot optimaal gebruikscomfort.

Beweegscholen
De motorische vaardigheden van kinderen nemen al jaren af. Ze brengen te veel tijd zittend door achter (spel)computers, tv en mobile devices. En dat terwijl kinderen van nature graag veel willen bewegen! Naast de gymles zouden kinderen minimaal twee keer een half uur per dag moeten bewegen, adviseren drie belangrijke adviesorganen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Denemarken neemt onze overheid echter nog geen maatregelen. Juist in de periode dat kinderen op de basisschool zitten zijn ze in staat goede motorische vaardigheden aan te leren. De huidige speellokalen en gymzalen nodigen daar echter niet toe uit en daarbij beschikken veel basisscholen niet over een docent lichamelijke opvoeding.

In Denemarken heeft de regelgeving geleid tot het anders inrichten van schoolgebouwen. Topos heeft daar inspirerende projecten gezien. Ook in Nederland is het besef doorgedrongen dat kinderen op school meer moeten bewegen. Hiervoor worden diverse initiatieven genomen. Eén van die initiatieven is InFit Beweegconcepten. InFit bedenkt en ontwikkeld innovatieve beweegconcepten voor onder andere onderwijsgebouwen. In samenwerking met InFit Beweegconcepten ontwerpt Topos bestaande en nieuwe scholen waarbij het ontwerp van de schoolomgeving kinderen uitnodigt en uitdaagt tot bewegen. Op deze manier draagt het gebouw bij aan een betere motorische ontwikkeling van de kinderen. Meer bewegen op school heeft ook een positieve invloed op de hersenactiviteit en de cognitieve onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen.