OPDRACHTGEVER: Scala College Alphen aan den Rijn
OMVANG: Nieuwbouw ruim 10.000 m2 BVO
ARCHITECT: Kees Jongelie en Jasper de Wert
REALISATIE: medio 2023
LOCATIE: Henri Dunantweg Alphen aan den Rijn

Het onderwijs van het Scala college vindt plaats op verschillende locaties binnen Alphen aan den Rijn. Op de Diamantstraat zitten leerjaar 3 en 4 van het VMBO (bk-tl) en havo leerjaar 3, 4 en 5 van de havo. Het is een oud gebouw dat echt niet meer voldoet. In het kader van het integraal huisvesting plan gaan ze verhuizen naar een andere locatie waar al een school staat. De nieuwbouw biedt de kans om hun vernieuwende visie op het onderwijs vorm te geven. Onderdeel van de opgave is om naast de school een nieuwe sporthal te realiseren. In het kader van duurzaamheid en circulair bouwen is besloten het bestaande gebouw op de nieuwe locatie als basis in de planvorming mee te nemen.

Op de locatie komen twee richtingen samen en daarom staat de sporthal onder een hoek ten opzichte van de school met een verbinding op de begane grond. De aula is de centrale ruimte in de school. Hier staat een brede tribunetrap die leidt naar de passage op de eerste verdieping waar een trap de 2e verdieping ontsluit. Deze ruimte deelt de school in twee delen, geeft zicht op de straat en ontsluit de verschillende domeinen.