OPDRACHTGEVER: Esprit Projecten
OMVANG: Nieuwbouw 7-klassige basisschool met voor- en vroegschoolse educatie en gymnastieklokaal
ARCHITECT: Ronald de Rooij
REALISATIE: 2012
LOCATIE: J.P. Coenlaan 1b, Alphen aan den Rijn

Op de naastgelegen locatie aan de Irenelaan lag het oude schoolgebouw van de Samen op Weg school. De nieuwbouw van de school vormt een onderdeel van een nieuwe stedenbouwkundige invulling van het totale kavel. Na de bouw is de oude school gesloopt. Op dat kavel is daarna appartementencomplex Mooi Irene gerealiseerd.
Het schoolgebouw huisvest een 7-klassige school, ruimten voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en een gymzaal. De functies zijn intern met elkaar verbonden maar hebben elk een eigen entree. De gymzaal is apart verhuurbaar in de avonduren. De 7-klassige school is gerealiseerd binnen het genormeerde aantal vierkante meters voor een 6-klassige school omdat de prognose geen grotere school toeliet. In de school zijn op de begane grond zijn drie kleuterlokalen, het speellokaal en de teamruimte gelegen. Op de verdieping de vier groepsruimten en de ruimten voor directie, interne begeleiding en remedial teaching.
De klaslokalen zijn voorzien van systeemwanden. De afmeting en de vormgeving van de lokalen kan hierdoor aangepast worden aan de wensen van het onderwijzend personeel. De systeemwanden zijn eenvoudig te demonteren en weer op te bouwen. Eerder is met deze wanden al ervaring opgedaan in basisschool De Rank in Alphen aan den Rijn.
Het compacte bouwvolume is gemetseld in een karaktervolle, robuuste steen. De massa oogt rustig doordat de donkere kozijnen zijn opgenomen in donkere metselwerkbanden. Waar de buitenzijde stoer en robuust is, vormt de uitsnede van de hoge schoolentree met zijn berkenhouten afwerking een fraaie tegenhanger die je uitnodigt de school in te komen.

Duurzaam primair onderwijs, school , nieuwbouw school, duurzame school, onderwijsgebouw, voorschoolse opvang, gymzaal, frisse school, frisse scholen, duurzaamheid, duurzaam primair onderwijs, school , nieuwbouw school, duurzame school, onderwijsgebouw, voorschoolse opvang, gymzaal, frisse school, frisse scholen, duurzaamheid, duurzaam primair onderwijs, school , nieuwbouw school, duurzame school, onderwijsgebouw, voorschoolse opvang, gymzaal, frisse school, frisse scholen, duurzaamheid.