OPDRACHTGEVER: Gemeente Alphen aan den Rijn
OMVANG: Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie ca. 2830 m2
ARCHITECT: Kees Jongelie
REALISATIE: medio 2021
LOCATIE: Spoorlaan 12, Zwammerdam

Topos kwam als winnaar uit de bus voor het ontwerpen van MFA Zwammerdam. Van het nieuwe gebouw voor een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal  gaan straks een groot aantal verenigingen gebruik maken.

De opgave was de al bestaande kantine en kleedruimtes van de plaatselijke voetbalvereniging te integreren in het ontwerp. De oorspronkelijke huisvesting maakt straks dan ook integraal onderdeel uit van de nieuwe MFA. De kantine en kleedruimtes gaan straks ook door andere partijen gebruikt worden waardoor de exploitatie een stuk gunstiger wordt.

Op de kop van het gebouw is een plek gereserveerd voor de brandweer kazerne. Momenteel maakt de brandweer nog gebruik van tijdelijke huisvesting; op deze nieuwe locatie krijgen ze een vaste ruimte. Op de verdieping in de kazerne komt een instructieruimte die ook door andere partijen gebruikt kan gaan worden. Door een raam dat uitkijkt op de brandweerkazerne kunnen de schoolkinderen meekijken als de brandweer uitrukt!