OPDRACHTGEVER: Dorpshuis Kootwijkerbroek
OMVANG: Nieuwbouw Kulturhus met vergaderzalen, feestzalen en multimediatheek
ARCHITECT: Katinka van der Koogh en Ronald de Rooij
LOCATIE: Schoonbeekhof 1

Het ontwerp voor De Essenburcht is ontwikkeld vanuit het concept ‘Kulturhus’. Dit van oorsprong Scandinavische concept, is een clustering van maatschappelijke voorzieningen. Het totale Kulturhus in Kootwijkerbroek bestaat naast De Essenburcht uit seniorencomplex Schoonbeekhof met medisch centrum welke eveneens door Topos zijn ontworpen. De Essenburcht voorziet in verschillende multifunctionele ruimten voor vergaderen, ontmoeten, feesten, muziekonderwijs en dergelijke. In de kelder bevinden zich ruimten voor de schietvereniging en de jeugdsoos. Op de verdieping is een permanente bibliotheek voor Kootwijkerbroek ingericht.

De landelijke locatie ligt aan de zuidoost zijde van het dorp. Om de burgers te tonen wat zich binnen afspeelt richt de transparante voorzijde van De Essenburcht zich naar het dorp en ’t Zorgkruispunt met woonzorgcomplex Schoonbeek. Tussen de twee gebouwen is een vriendelijk en aangenaam plein gevormd waaraan de hoofdentrees van De Essenburcht en ‘t Zorgkruispunt liggen. In de uitwerking van de architectuur sluit het totale project aan op de kleinschalige woonbebouwing (twee lagen met kap) aan de kant van het centrum aan de noordzijde en op de grotere schaal van de bebouwing (bedrijfspanden, boerderijen, manege e.d.) rondom de Essenerweg aan de zuidzijde. De kenmerkende kappen op alle bebouwing in de omgeving zijn aanleiding geweest zowel het Dorpshuis als het woonzorgcomplex te voorzien van bijzonder kapvormen.

Wijkcentrum, kulturhus, cultuurhuis, cultureel centrum, kultuurhuis, vergadercentrum, wijkcentrum, kulturhus, cultuurhuis, cultureel centrum, kultuurhuis, vergadercentrum, wijkcentrum, kulturhus, cultuurhuis, cultureel centrum, kultuurhuis, vergadercentrum.