OPDRACHTGEVER: Gemeente Nieuwegein
OMVANG: Nieuwbouw 3 basisscholen, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
ARCHITECT: Sander Kreijns
REALISATIE: 2013
LOCATIE: Lupinestraat, Nieuwegein

In het Lotusplantsoen, op de hoek van de Lupinestraat en de Zonnebloemstraat te Nieuwegein, is brede school De Lotus gerealiseerd. De brede school is een kindercentrum met drie basisscholen (p.c. basisschool Willem Alexander, r.k. basisschool De Tweeklank en openbare basisschool ZieZo), kinderdagverblijf De vrije Vogels en buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Kind &co.
Stedenbouwkundig is de school een herkenbaar baken bij de entree van de wijk. De school is uitgewerkt als een object in het park met een eigen identiteit. Het is alzijdig georiënteerd en zodanig vormgegeven dat het zicht op het park is gebleven. Veel aandacht is besteed aan de sfeer van het kindercentrum dat open, uitnodigend, geborgen, kleurrijk en prettig is vormgegeven. Het is een gezonde (Frisse school, klasse B), veilige en duurzaam school. Architectonisch is een onderscheid tussen de gevel van de verdieping en de begane grond. Op de verdieping is de gevel gemetseld met een donkere gevelsteen en heeft het een gesloten karakter terwijl de begane grond opgebouwd is uit puien met veel glas en kleurrijke beplating.

Duurzaam primair onderwijs, school , nieuwbouw brede school, duurzame school, onderwijsgebouw, kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, frisse school, frisse scholen, duurzaamheid, duurzaam primair onderwijs, school , nieuwbouw brede school, duurzame school, onderwijsgebouw, kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, frisse school, frisse scholen, duurzaamheid, duurzaam primair onderwijs, school , nieuwbouw brede school, duurzame school, onderwijsgebouw, kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, frisse school, frisse scholen, duurzaamheid.