OPDRACHTGEVER: AM en Amvest
OMVANG: Nieuwbouw 39 koopwoningen
ARCHITECT: Ronald de Rooij
REALISATIE: 2012
LOCATIE: Smitsweg, Dordrecht

Ten zuiden van Dordrecht, dicht bij de Biesbosch en met goede verbindingen naar de stad en ontsluitingswegen wordt de nieuwe woonwijk Wilgenwende gerealiseerd. De wijk zal op den duur circa 600 woningen tellen. Het nieuwe woongebied maakt deel uit van de structuurvisie van de gemeente Dordrecht en past in de plannen de stad uit te breiden met een groen-stedelijk woonmilieu. Wilgenwende is georiënteerd naar de Biesbosch en krijgt met een 12 hectare groot park, een meanderende kil (water) en een veelkleurige vegetatie een invulling die past bij het unieke karakter van dit natuurgebied.
De architectuur van de 39 gerealiseerde woningen in deelplan De Tuinen is traditioneel met een eigentijdse signatuur en veel aandacht voor detailleringen. Er is rekening gehouden met de wensen van geïnteresseerden die op uitnodiging van opdrachtgevers AM en Amvest een klankbordgroep vormden. Dankzij het woonwensenonderzoek is het aanbod sterk afgestemd op de wensen van de Dordtse bevolking. Woningen kunnen worden voorzien van een duurzaam energiesysteem met de bodem als energiebron. Met deze techniek met warmte-/koudeopslag worden de woningen op een milieuvriendelijke en gezonde manier verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer.

Nieuwbouw, grondgebonden woningen, nieuwbouw wijk, duurzame woningen, warmtepomp, metselwerk details, nieuwbouw, grondgebonden woningen, nieuwbouw wijk, duurzame woningen, warmtepomp, metselwerk details, nieuwbouw, grondgebonden woningen, nieuwbouw wijk, duurzame woningen, warmtepomp, metselwerk details.