OPDRACHTGEVER: Van Wijnen Groep
OMVANG: Nieuwbouw 15 grondgebonden koopwoningen
ARCHITECT: Kees Jongelie en Katinka van der Koogh
REALISATIE: 2014
LOCATIE: Gaffeltiende, Lekkerkerk

Bij de vormgeving van het plangebied Tiendhoek II was het uitgangspunt aan te sluiten bij het oorspronkelijke en dorpse karakter van Lekkerkerk. Het ‘dorpse wonen’ biedt eenheid in verscheidenheid. De verkavelingsrichting volgt de lijnen van het oorspronkelijke slagenlandschap. Centraal in het plangebied biedt een waterpartij groen, lucht en ruimte. Doordat de helft van de oevers natuurlijk worden vormgegeven is er echt contact met het water. In ons plandeel met koopwoningen zijn vier eengezins “water”woningen, zeven terraswoningen en vier goedkopere geschakelde woningen in nauw overleg met potentiële kopers gerealiseerd. De brede diversiteit in woningaanbod sluit goed aan op de lokale markt. Eenheid in materiaal en kleur is het bindende element van de verschillende woningen.

Dorps wonen, water woningen, grondgebonden woningen, groen wonen, dorps wonen, water woningen, grondgebonden woningen, groen wonen, dorps wonen, water woningen, grondgebonden woningen, groen wonen.