Frederiksbjergskole

Is Nederland al klaar voor ‘beweeg’ scholen?

Het debat over meer bewegen van kinderen op school is in volle gang. Of het wel of niet een positieve uitwerking heeft op de cognitieve leerprestaties van kinderen is nog onderwerp van onderzoek. Iedereen is het er wel over eens dat meer bewegen voor kinderen beter is. De vraag is echter of dit een taak voor leerkrachten is, die hebben al veel op hun bordje liggen. Misschien is dat ook helemaal niet nodig? Vroeger nodigde iedere boom met lage takken uit om erin te klimmen, tegenwoordig vinden we het al snel te gevaarlijk. Kan de schoolomgeving niet dusdanig worden vormgegeven dat kinderen dagelijks uitgenodigd worden tot bewegen? Kinderen willen namelijk helemaal niet stilzitten. Bekend is dat een veelzijdige motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk is voor de gezondheid, fitheid en sportieve prestaties en wellicht ook voor cognitieve prestaties. Als de inrichting van een schoolgebouw zou uitnodigen tot balanceren, klimmen, springen, rennen en noem maar op, biedt het gebouw gedurende de basisschoolperiode een prachtig podium voor kinderen om zich op een vanzelfsprekende manier veelzijdig te ontwikkelen. De Frederiksbjergschool in Aarhus is hiervan een prachtig voorbeeld, Denemarken loopt voorop. Het gebouw nodigt op meer dan 40 plekken uit tot sport en beweging tijdens schooltijden. Dit is gedaan door “beweegaanleidingen” in gangen en gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen. Het ontwerp is een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Wanneer opent in Nederland de eerste ‘beweegschool’ zijn deuren? In het blad Schooldomein van oktober 2017 staat een verslag van het debat over bewegen met diverse deskundigen. Dit debat leverde verrassende inzichten op!

Gerelateerde artikelen


Succesvol eerste jaar nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Twijn

In maart 2021 werd Integraal Kindcentrum De Twijn in gebruik genomen door basisschool De Twijn, twee groepen kinderopvang, een peuterspeelzaal en drie groepen bso. In de jaren daarvoor werkte Topos intensief samen om te komen tot het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw, waarin bewegen centraal staat. Onze architect Ronald de Rooij en schooldirecteur...

Lees meer

Complexe programma’s van eisen? Zo pakken we dat aan!

Regelmatig werken we bij Topos aan projecten met complexe programma’s van eisen. Vaak gaat het daarbij om de bekende combinatie van een school en kinderopvang die met elkaar een gebouw delen. Maar soms ook om minder voor de hand liggende combinaties, zoals een bibliotheek, muziekschool of klein...

Lees meer

Tramremise Nieuwegein in Virtual Reality

In september start de bouw van een nieuwe werkplaats op de tramremise in Nieuwegein. Provincie Utrecht en bouwer De Vries en Verburg tekenden op 4 september het contract voor deze opdracht. Vanuit deze nieuwe werkplaats wordt het tramverkeer op de Uithoflijn ondersteund. Later fungeert de werkplaats...

Lees meer