OPDRACHTGEVER: Gemeente Alblasserdam
OMVANG: Nieuwbouw Integraal Kindcentrum met 16 groepen, 2 groepen kinderopvang, peuterspeelzaal en 3 groepen BSO
ARCHITECT: Ronald de Rooij
REALISATIE: begin 2021
LOCATIE: Parallelweg 2, Alblasserdam

Begin 2018 besloot de gemeenteraad van Alblasserdam voor volledige nieuwbouw van De Twijn. Eerder werden basisschool De Boeg en De Loopplank samengevoegd tot Integraal Kind Centrum De Twijn. De nieuwbouw op de plaats van het huidige gebouw van De Twijn aan de Parallelweg gaat straks huisvesting bieden aan 16 groepen onderwijs, 2 groepsruimten voor dagverblijf en 3 groepsruimten voor buitenschoolse opvang. Een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Eén ontwikkellijn van baby tot puber.

De nieuwbouw is opgebouwd uit twee lagen. Centraal in het gebouw bevindt zich een multifunctionele beweegruimte met een grote tribunetrap met daarboven een vide waar het daglicht van boven binnenkomt. De Twijn is een gezonde school. Uiteraard zal het straks voldoen aan alle eisen op het gebied van Frisse scholen en is de school uitstekend geïsoleerd. Het nieuwe gebouw wordt uitgerust met PV panelen op het dak en wordt een geheel elektrisch, dus geen gasaansluiting meer. Daarnaast wordt De Twijn een beweegschool. Door de hele school zijn beweegaanleidingen die kinderen uitdagen in beweging te komen. Er is een klimwand naast de trap en een nettenvloer in de vide waar je in kunt vallen als je in de touwen hangt. Door de kinderen uit te dagen meer te bewegen draagt de omgeving bij aan een gezonde motorische ontwikkeling.