Het was voor iedereen duidelijk, de brandweerpost aan de Henri Dunantlaan voldeed echt niet meer aan de huidige eisen, nieuwbouw was de oplossing. Paul van Eijk, architect bij Huub van der Zee Architecten, maakte het ontwerp. Aan Topos is gevraagd om het projectmanagement voor de sloop en nieuwbouw van deze brandweerpost op zich te nemen, inclusief het bouwkosten-management, de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering. Het betreft een brandweerpost type A, uitruklocatie zonder kantoorfunctie, voor de VRU. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden, is de omgevingsvergunning afgegeven en wordt het uitvoeringstraject opgestart. Begin 2018 zal Barten Groep uit Houten starten met de uitvoering en in de 2e helft van 2018 hopen we een nieuw markant pand als nieuwe brandweerpost voor Nieuwegein Zuid op te kunnen opleveren.

Projectmanagement Brandweerpost Nieuwegein - Topos