OPDRACHTGEVER: VvE Lenteakker
OMVANG: Revitalisering 180 m1 gevel over 2-3 bouwlagen en inrichten centrum Jeugd en Gezin
ARCHITECT: Sander Kreijns
REALISATIE: 2014
LOCATIE: Lenteakker, Spijkenisse

De dienstruimten en het wijkcentrum aan de Lenteakker in Spijkenisse maakten een sleetse indruk. Als onderdeel van het plan in een deel van de wijk Akkers de problemen aan te pakken, is gekozen de gevels te revitaliseren. De opdrachtgevers voor deze revitalisatie zijn verenigd in de VvE van de Lenteakker. Deze bestaat uit vier partijen, te weten de gemeente Spijkenisse, woningcorporatie De Leeuw van Putten, zorgverlener Careyn en tandheelkundig centrum Zuid-Hollandse eilanden. De ingreep van de revitalisatie bestaat uit het gedeeltelijk open maken van gesloten geveldelen en inkleuren van specifieke geveldelen. De arcade krijgt daarmee naast kleur ook geleding, wordt minder zwaar en er is meer sociale controle mogelijk. Binnen een deel van het wijkcentrum is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ingepast en voorzien van een eigen entree naast die van het wijkcentrum.