GEBRUIKSBESLUIT ONDERWIJSGEBOUWEN WELLANTCOLLEGE

Soort project: Verzorgen tekenwerk gebruiksmeldingen
Omvang: 18 schoolgebouwen
Opdrachtgever: Wellantcollege
Realisatie: 2016