Scholen van morgen

Bewegen is gezond. Het advies luidt dat kinderen, naast de gymles, minimaal twee keer een half uur per dag moeten bewegen. Toch kiezen kinderen de laatste jaren steeds meer voor vermaak op de computer, iPad of televisie. Er wordt minder buiten gespeeld en bewogen. Dat leidt ertoe dat de motorische vaardigheden bij kinderen de laatste jaren achteruitgaan en dat terwijl kinderen juist in hun basisschooltijd het beste in staat zijn om deze vaardigheden aan te leren. Denemarken speelt in op deze ontwikkeling door schoolgebouwen anders in te richten. Ook in Nederland zijn er diverse initiatieven, zoals de InFit Beweegconcepten. InFit bedenkt en ontwikkelt innovatieve beweegconcepten voor onder andere onderwijsgebouwen. Dit inspireerde Topos. In samenwerking met InFit ontwerpen we, in zowel bestaande als nieuwe scholen, een schoolomgeving die kinderen uitnodigt om te bewegen. Want bewegen is gezond: het heeft een positieve invloed op de hersenactiviteit en op prestaties.

 

 

Wilt u meer weten over Scholen van morgen

Neem dan een kijkje bij ons project Nieuwbouw Integrale ‘Beweegschool’ De Twijn, of neem contact op met Ronald de Rooij.

Ronald de Rooij

Architect, partner
Beweegschool De Twijn - Topos

Nieuwbouw Integrale ‘Beweegschool’ De Twijn