Klimaatadaptief

Het veranderende klimaat vraagt om een andere inrichting van onze steden en gebouwen om wateroverlast en -tekort te voorkomen en hittestress tegen te gaan. Groen op het maaiveld en op daken speelt hierbij een belangrijke rol. Het vertraagt de afvoer van hemelwater, houdt water vast en laat het in warme en droge periodes weer los in de vorm van verdamping. Zo helpt beplanting ook tegen het zogenaamde Heat Island Effect: een extra hoge temperatuur in steden tijdens hittegolven. In woonwijken creëren we ruimte voor overtollig regenwater met wadi’s, open goten of waterpleinen. We gebruiken regenwater zinvol door het gebruik van regentonnen of een grijswatercircuit, waarbij gefilterd regenwater gebruikt wordt voor het doorspoelen van het toilet of het sproeien van de tuin.

Wilt u meer weten over Klimaatadaptief

Neem dan een kijkje bij ons project De Blinkert, of neem contact op met ir. Jasper de Wert.

ir. Jasper de Wert

Architect, partner

De Blinkert