Een sterk staaltje samenwerking

Het ontwerpen van een multifunctionele accommodatie (MFA) waar veel partijen samen een gebouw delen, vraagt om een specifieke aanpak. Iedereen heeft zijn eigen agenda met eisen en wensen. Bij onze werkwijze gaan we naast de mensen staan. We vragen naar hun drijfveren en waar het echt om gaat. We zoeken naar overeenkomsten en verschillen: waar kunnen we de meerwaarde vinden? Het doel: een gebouw waar het geheel meer is dan een som van de delen, met behoud van de eigen identiteit.

Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Zwammerdam waar wij recent het Definitief Ontwerp van hebben afgerond. Wat vooral opvalt is dat de (toekomstige) gebruikers van het gebouw het initiatief volop omarmen en dat ze straks écht heel veel met elkaar gaan delen. Het project is nu al een voorbeeld van een sterk staaltje samenwerking!

De opgave

De opgave was het ontwerpen van een MFA met kindcentrum en voorzieningen voor het verenigingsleven met gebruik van de reeds bestaande kantine en kleedruimtes van de plaatselijke voetbalvereniging. Deze ruimtes gaan straks ook gebruikt worden voor andere functies. De kantine en kleedruimtes zijn geïntegreerd in het ontwerp. Het bestaande complex vormt straks een nieuw geheel met de MFA.

Multifunctionele ruimte

In het nieuwe gebouw komt direct naast de kleedruimtes een gymzaal. Dit wordt een multifunctionele ruimte, die straks niet alleen door de school zal worden gebruikt, maar ook door de gymnastiekvereniging. Tegelijkertijd gaan ook de fanfare en toneelvereniging er hun uitvoeringen geven. Verder zijn er aparte oefenruimtes voor de fanfare, de toneelvereniging en de jeugdband. En ook de biljartvereniging krijgt onderdak in de nieuwe accommodatie.

Bruisend hart

Zwammerdam is niet groot, maar de sociale voorzieningen bevinden zich momenteel verspreid over het dorp. Het is de bedoeling dat een groot deel van het sociale dorpsleven van Zwammerdam zich straks op deze locatie gaat afspelen. Het moet echt een bruisend hart worden.

Kinderwereld

De ‘kinderwereld’ in de MFA bestaat uit een basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor de school zijn in het ontwerp drie grote ruimtes opgenomen, waarin meerdere groepen met elkaar samen zullen zitten. Dit sluit goed aan bij het type onderwijs dat de school verzorgt. Voor de kinderopvang zijn er twee ruimtes: een voor de allerkleinsten en een voor de wat oudere kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang.

Brandweerkazerne

Een bijzondere plek is gereserveerd voor de brandweerkazerne, op de kop van het gebouw. Momenteel zit de brandweer nog in een tijdelijke huisvesting; op deze nieuwe locatie krijgen ze een vaste ruimte. Boven de kazerne komt een instructieruimte die ook door andere partijen gebruikt kan worden. Extra bijzonder: vanuit de school komt er een raam dat uitkijkt op de brandweerkazerne. Zo kunnen de kinderen dus meekijken als de brandweer uitrukt!

Gang

De gang die alle ruimtes ontsluit is ook een foyer. Mensen kunnen er zitten, langs de muur komt een wand voor bibliotheekboeken en er is plaats voor de geschiedkundige vereniging, die er archeologische vondsten kan exposeren.

Inspirerend

Kees Jongelie van Topos is nauw betrokken bij het project. Hij vertelt: ‘Het is fijn werken, alle partijen zijn enorm enthousiast en ze staan open voor nauwe samenwerking. Ze zien duidelijk de meerwaarde ervan. Het concept biedt alle mogelijkheden om er samen iets moois van te maken. Dat is erg inspirerend.’

Samenwerken

Samenwerken wordt straks ook belangrijk, als het gebouw er staat en is opgeleverd. ‘Iedereen kan de ruimtes dan naar eigen wens gebruiken,’ zegt Kees. ‘De school kan bijvoorbeeld bij een feestavond gebruikmaken van de voetbalkantine. En omdat de ruimte voor de fanfare vier meter hoog wordt in verband met de akoestiek, kun je hier straks ook heel goed met kinderen spelen. Ook komen op een aantal plekken flexibele wanden, zodat ruimtes groter of kleiner gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de behoefte. De gebruikers hebben zelfs al een rooster gemaakt waarop ze kunnen aangeven wie wanneer van welke ruimte gebruik wil maken. Dat is erg leuk om te zien.’

Breed draagvlak

Nu breekt een spannende tijd aan. Want hoewel het Definitief Ontwerp onlangs is afgerond en de verschillende gebruikers inmiddels hun akkoord hebben gegeven, zijn de budgetten nog niet rond. Kees: ‘De financiering is nog onzeker. Maar ik hoop van harte dat het doorgaat. Het initiatief heeft nu al een breed draagvlak bij de gebruikers. Dat verhoogt de kans dat het gebouw straks ook echt gaat functioneren zoals we nu met z’n allen voor ogen hebben.’

Gerelateerde artikelen


Succesvol eerste jaar nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Twijn

In maart 2021 werd Integraal Kindcentrum De Twijn in gebruik genomen door basisschool De Twijn, twee groepen kinderopvang, een peuterspeelzaal en drie groepen bso. In de jaren daarvoor werkte Topos intensief samen om te komen tot het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw, waarin bewegen centraal staat. Onze architect Ronald de Rooij en schooldirecteur...

Lees meer

De mensen weer in beeld bij stedenbouw

Steden bouw je voor mensen. Vanuit die gedachte ging Topos eerder al de samenwerking aan met het jonge en creatieve Unity Architects. Hun visie is wat ons betreft het antwoord op stedenbouw in de toekomst. Hieronder vertellen Yasser Hassan en Jasper de Wert wat die visie precies inhoudt. “Wij kijken sterk naar de lessen uit het verleden voor de...

Lees meer

De vele voordelen van toezicht op de bouw

“Al weet iedereen precies wat er gedaan moet worden, dan betekent het nog niet dat dat ook wordt gedaan.” Ary Krieg is één van onze opzichters. In dit blog vertelt Ary over zijn werk, de vele voordelen en wat het precies inhoudt. Topos levert opzichters die, in nauw overleg met de directievoerder en betrokken partijen, toezicht houden op de bouw...

Lees meer