Een nieuw hoofdstuk voor Topos

Een nieuw hoofdstuk voor Topos

Topos richt zich op de toekomst en zet zich daarvoor in met een uitgebreid team met nieuwe directieleden. Als integraal bureau met multidisciplinair team voor stedenbouw, architectuur en bouwkunde houdt Topos zich bezig met actuele vraagstukken zoals klimaatverandering en verdichting onder de slogan Imagine Tomorrow. Volledig in lijn met deze hernieuwde visie en missie presenteert Topos vandaag de nieuwe website. Ronald de Rooij en Jasper de Wert lichten deze verandering toe in deze blog.

Met de komst van Jasper de Wert en Yasser Hassan eerder dit jaar als partners bij Topos, naast Kees Jongelie, Ronald de Rooij en Jody van Leeuwen, is er een nieuw elan in het bureau gekomen. Daar komt nog bij dat Topos zich nu ook richt op stedenbouw, naast architectuur en bouwkunde. Ronald: “Met twee nieuwe partners in het bureau is de toekomst van Topos verzekerd. Van oorsprong hebben we ons altijd geprofileerd met architectuur en bouwkunde, met de komst van Jasper en Yasser is daar stedenbouw bij gekomen. Dat zorgde ervoor dat we ons gingen heroriënteren. Dit heeft geleid tot een nieuwe visie die past bij de uitdagingen van deze tijd.”

Vooruit kijken

“Met jonge partners, een nieuwe visie en missie, een uitbreiding van het vakgebied en duidelijke profilering richt Topos zich op de toekomst. Maar tegelijkertijd kent het bureau, opgericht in 1953, een rijke geschiedenis. Jasper: “Dat wat goed is moet je bewaren en tegelijkertijd moet je vooruit blijven kijken. De uitdagingen waar wij als maatschappij en bureau voor staan, zijn voor ons aanleiding om ons steeds meer te verdiepen in de oplossingen daarvoor; denk aan circulair bouwen, hergebruik van bouwmateriaal en demontabel bouwen, maar ook biobased, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, evenals het creëren van prettige, leefbare plekken en gebouwen met menselijke maat.”

Met Topos klaar voor de toekomst

Met de nieuwe slogan Imagine Tomorrow laat Topos zien waar het voor staat. Met Topos heeft u een partner die zich bewust is van de uitdagingen van deze tijd en die vooruit kijkt. Uitdagingen zoals gestegen bouwprijzen, de nieuwe Omgevingswet en de hogere eisen aan duurzaamheid.

Jasper: “Want waar hebben onze opdrachtgevers nu behoefte aan? We willen onze opdrachtgevers prikkelen om in breed perspectief naar de toekomst te kijken. Daarbij spelen thema’s als klimaatverandering, natuurinclusiviteit en biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld sneller bouwen een belangrijke rol. Hedendaagse uitdagingen die vragen om een nieuwe aanpak. Topos betrekt deze actuele thema’s bij zowel de ontwerpfase als de bouwkundige uitwerking.

Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering van projecten, uitgevoerd door een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten en bouwkundigen. Het mooie is dat we met deze integrale samenwerking uitstekend invulling kunnen geven aan onze missie voor een betere, leefbare toekomst: we bedenken niet alleen de oplossingen, maar we maken deze ook uitvoerbaar en betaalbaar. Dat is het mooie van ons vak: je kunt als eerste inspelen op de uitdagingen waar de samenleving mee geconfronteerd wordt.”

Ronald: “Stel dat je gebouwen wil voorzien van groene gevels en dakterrassen. Wat vraagt dat van een gebouw? Van de detaillering?”

Met Imagine Tomorrow houden we onszelf scherp: zijn we bezig met het scheppen van een betere en leefbare toekomst? Die vragen stellen we ook aan onze klanten en stakeholders. Bent u benieuwd naar de praktische oplossingen die Topos u kan bieden? Kijk dan eens op onze expertisepagina.

Integrale aanpak

Het nieuwe logo van Topos reflecteert onze unieke werkwijze. De drie kleuren in het nieuwe logo staan voor de drie disciplines binnen Topos: stedenbouw, architectuur en bouwkunde. Tegelijkertijd vormt het logo één lijn: er is geen punt waar het ene specialisme stopt en het andere begint. Jasper: “Het mooie is dat je met die filosofie je projecten extra kwaliteit kunt geven. Het overkoepelende idee komt beter tot z’n recht, bekeken vanuit verschillende disciplines. We bieden een integrale aanpak.”

Gerelateerde artikelen


Topos bij RTL Z

Wat kan Topos met Virtual Reality en BIM voor u betekenen? Zondag 24 februari  was hierover een item te zien in het televisieprogramma ‘De Barometer’ bij RTL Z. Kijk hier het item terug.

Lees meer

Groen licht voor bouw brandweerpost Nieuwegein Zuid

Groen licht voor bouw brandweerpost Nieuwegein Zuid Het was voor iedereen duidelijk, de brandweerpost aan de Henri Dunantlaan voldeed echt niet meer aan de huidige eisen, nieuwbouw was de oplossing. Paul van Eijk, architect bij Huub van der Zee Architecten, maakte het ontwerp. Aan Topos is...

Lees meer