SOORT PROJECT: Brede school
OPDRACHTGEVER: Gemeente Nieuwegein
ARCHITECT: Topos
OMVANG: 3184 m2
BOUWER: Vink en Veenman
REALISATIE: 2013

Het resultaat is een gezond, veilig, functioneel en duurzaam gebouw.

De brede school de Lotusbloem is een onderdeel van de herontwikkeling van het Lotuspark aan de Lupinestraat in Nieuwegein. De opdrachtgever van dit project is de gemeente Nieuwegein. Het gebouw van 3184m² biedt de ruimte voor 3 basisscholen, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.

Het project is met alle adviseurs in één model en in de zelfde software volgens de BIM methodiek uitgewerkt. Door alle informatie van de architect, constructeur en installatieadviseur in één model bij elkaar te brengen, is direct zichtbaar waar de knelpunten zitten en kunnen ze snel opgelost worden. Deze werkwijze is zeer doelmatig, de faalkosten zijn minimaal. Topos had de coördinatie, wat verantwoordelijkheid betekent in elke fase, voor de juiste input en afstemming met alle partijen. Een intensief traject dat er voor zorgt dat er efficiënt en doelmatig gewerkt wordt. Niet alleen in de voorbereiding maar zeker ook in de uitvoering. Het resultaat is een gezond, veilig, functioneel en duurzaam gebouw.