OPDRACHTGEVER: Van Wijnen BV Dordrecht
OMVANG: Nieuwbouw brede school met 20 klassen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en sporthal
ARCHITECT: Kees Jongelie en Suzana Lopes da Silva
REALISATIE: 2008
LOCATIE: Kallameer 2

In samenwerking met projectontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. heeft Topos in een Design & Build competitie een ontwerp gemaakt voor deze brede school met 20 groepen, een peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang en een sporthal in combinatie met woningen en appartementen in Waterrijk Woerden. De essentie van de opgave was een ontwerp te maken dat zich onderscheidt dankzij het bijzondere programma en zich tegelijkertijd voegt in het algemene beeld van eiland III door de kenmerkende architectonische uitgangspunten. Bijzonder van de plek is de begrenzing door enerzijds het park, en anderzijds het water. De brede school markeert de hoekpunten aan de oost- en zuidzijde en maakt daarmee het totale blok af. De brede school is duidelijk herkenbaar als zelfstandige entiteit en vormt toch een eenheid met de woningen. De plaats van de sporthal zorgt voor een tegenwicht tegenover het hogere woonblok in de andere hoek.

In de school zijn de lokalen verdeeld over een aantal clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen ruimte buiten de lokalen om kinderen ook buiten de klas te kunnen laten werken. Ook in vormgeving en kleurtoepassing variëren de clusters. Ondanks het grote aantal lokalen in de school behoud de school hierdoor zijn kleinschalige karakter. Belangrijke ruimte in de school wordt gevormd door de gemeenschappelijke ruimte met de tribune. Hier is ruimte voor samenkomst, toneel, activiteiten en vormt het centrale hart van de school. Zowel de buitenschoolse opvang met peuterspeelzaal als de sporthal zijn zowel binnendoor als
apart van buitenaf bereikbaar.

Duurzaam, primair onderwijs, frisse school , frisse scholen, nieuwbouw, duurzame school, onderwijsgebouw, gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, brede school, duurzaamheid, duurzaam, primair onderwijs, frisse school , frisse scholen, nieuwbouw, duurzame school, onderwijsgebouw, gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, brede school, duurzaamheid, duurzaam, primair onderwijs, frisse school , frisse scholen, nieuwbouw, duurzame school, onderwijsgebouw, gymzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, brede school, duurzaamheid.