Bouwkostenmanagement
Bouwprojecten worden steeds complexer. Daarom is het van belang om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Maar ook om de bouwkosten tijdens het bouwproject actief te monitoren en een betrouwbaar inzicht te hebben in de nog te verwachten kosten.

Expert in bouwkostenmanagement
Topos is al jaren specialist in bouwkostenmanagement. In alle fasen van het bouwproces verzorgen wij ramingen en begrotingen waarmee weloverwogen besluitvorming kan plaatsvinden en de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Wij hebben alle expertise in huis om u hierbij te ondersteunen.

Onze bouwkostendeskundigen
Door de bouwkosten tijdens een project te monitoren en actief mee te denken in het ontwerp- en bouwproces zorgen we niet alleen dat het eindresultaat voldoet aan de gestelde specificaties, maar ook dat het past binnen uw budget en dat u het gebouw gedurende de levensloop optimaal kunt exploiteren. Met hun inzicht, kennis van technieken en hulpmiddelen om in dit spanningsveld te opereren, zijn onze bouwkostendeskundigen de experts die dat in goede banen kunnen leiden.

Overdorp Kockengen - Topos

Meerjarenonderhoudsplanning Overdorp Kockengen

woonzorgcomplex Hokseberg - Topos

Nieuwbouw woonzorgcomplex Hokseberg ‘t Harde

Revitalisatie de Benring Voorst

herenhuizen Coendersbuurt Delft - Topos

Nieuwbouw herenhuizen Coendersbuurt Delft

Revitalisatie 'T Kampje Loenen aan de Vecht - Topos

Revitalisatie ‘t kampje Loenen aan de Vecht

Molenhof Zwolle - Topos

Revitalisatie Molenhof Zwolle

Fiction Factory - Topos

Nieuwbouw Fiction Factory 4 Amsterdam

Verbouw brandweerpost Driebergen

Verbouw Stanislas college tot ‘beweeg vmbo’

Verbouw Statenkwartierschool Den Haag

Bibliotheek en muziekschool Katwijk - Topos

Transformatie winkelruimten naar bibliotheek en muziekschool Katwijk

Renovatie en verbouw kardinaal alfrinkschool waddinxveen

Stadsbeheer Nissewaard - Topos

Nieuwbouw huisvesting stadsbeheer nissewaard

Revitalisatie en herbestemming Ford Vreeswijk Nieuwegein - Topos

Renovatie/herbestemming fort Vreeswijk Nieuwegijn

Renovatie en uitbreiding Praktijkcollege Het Metrum Leiden