Bestekservice
Contracten in de bouw zijn vaak onderwerp van discussie; ontbrekende omschrijvingen en interpretatieverschillen komen erg vaak voor. Een goede beschrijving van het werk is dan ook van belang. De beste manier om een technisch uitgewerkt project te beschrijven, is middels het opstellen van een STABU-bestekboek. Een dergelijk bestekboek beschrijft de kwaliteiten van de toe te passen elementen en bouwmaterialen en de onderlinge samenhang. Onderdeel van dit bestekboek zijn ook de algemene voorwaarden welke toegespitst worden op het specifieke project. Een gedegen bestekboek vormt een goede basis voor de contractvorming en is voor uitvoerende partijen zeer bruikbaar bij het uitbesteden van de verschillende onderdelen. Daarnaast biedt het bestekboek, als onderdeel van de contractstukken, alle bij het contract betrokken partijen duidelijkheid in de onderlinge verhoudingen, verplichtingen en verwachtingen.

Onze bestekschrijvers
Al tientallen jaren vervaardigen wij bestekken voor een grote verscheidenheid aan bouwprojecten. Van nieuwbouw tot renovatie en herbestemming. Alle soorten projecten komen voor. Naast bestekken worden ook technische omschrijvingen (conform NL-SfB systematiek) en vraagspecificaties opgesteld.

Referenties
Hieronder enkele recente referenties.

Nieuwbouw Logistiek & Milieu TU Delft

Valkenheuvel Driebergen

Gemeentehuis Moerdijk - Topos

Gemeentehuis Nieuwe Stijl Moerdijk

Poppodium Mezz Breda - Topos

Poppodium Mezz Breda

British School of Amsterdam - Topos

The Britisch School of Amsterdam

De Titaan Den Haag - Topos

De Titaan Den Haag

Vogelvlucht ESA ESTEC - Topos

Nieuwbouw IMF ESA-ESTEC

Revitalisatie Bovenover Lelystad - Topos

Revitalisering Bovenover Lelystad

Nieuwbouw VMBO College St. Paul Den Haag